Udruge

Na području Grada Novog Vinodolskog djeluje velik broj udruga, a osnovane su uglavnom od strane građana radi ostvarivanja zajedničkih interesa i ciljeva.

Udruge djeluju u različitim područjima – pomažu socijalno ugroženim i ostalim marginaliziranim društvenim skupinama, rade na stvaranju sportskih i rekreacijskih sadržaja, bave se promicanjem i unaprjeđenjem kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, organiziraju manifestacije i dr.

Pregled natječaja za financiranje redovnog rada udruga dostupan je na poveznici Javni natječaji.

Popis udruga
SPORTSKE UDRUGE
Rbr Naziv udruge Adresa Kontakt osoba E-mail Telefon
1 Boćarski klub Drin Klenovica Ribarska obala 14, Klenovica Tomislav Cvitković tome.cvitkovic@gmail.com +385 91 559 0190
2 Boćarski klub Radinje Pridolska 19, Novi Vinodolski Mario Pavelić posaona2@gmail.com +385 95 757 7542
3 Boćarski klub Vinodol Ledenice 6, Ledenice Jakov Draginić j.draginic@gmail.com +385 98 726 024
4 Boćarski klub Zagon Donji Zagon 46, Ledenice Milivoj Jovanović milivoj.nada@gmail.com +385 91 245 7755
5 Društvo za podvodne aktivnosti Novi Kalvarija 3, Novi Vinodolski Boris Bukovac bobobukovac@gmail.com +385 91 532 7961
6 Jedriličarski klub Yacht club Burin Obala kneza Branimira 3, Novi Vinodolski Marinko Rubčić cajtro@gmail.com +385 91 644 8028
7 Klub jahanja Galop Vodovodna 2, Novi Vinodolski Predrag Rubčić predragduka65@gmail.com +385 98 160 3190
8 Košarkaški klub Vinodol Zagrebačka 63a, Novi Vinodolski Marin Komadina marinkomadina@yahoo.com +385 98 197 8739
9 Lovačko društvo Gradina Ledenice 63c, Ledenice Oliver Lovošević info@ld-gradina.com +385 92 171 1091
10 Lovačko društvo Košutnjak Svete Trojice 1, Novi Vinodolski Miroslav Brakuza miroslavbrakuza@gmail.com +385 99 816 5731
11 Nogometni klub Vinodol Bahalin 1, Novi Vinodolski Marin Čarija vinodol1923@gmail.com +385 91 245 7005
12 Plivački klub Vinodol Kralja Tomislava 8, Novi Vinodolski Sandra Rubčić Gašparović pkvinodol02@gmail.com +385 98 134 7746
13 Rukometni klub Vinodol Lokvica 2, Novi Vinodolski Eduard Kalanj edi.kalanj@crikvenica.hr +385 91 124 1449
14 Šahovski klub Zrinski Frankopan Nova Krasa 8, Novi Vinodolski Čedomir Zobenica cedomirzobenica@gmail.com +385 51 245 507
15 Športsko ribolovno društvo Vrulja Krčevina 1a, Smokvica, Klenovica Diana Butorac diana.butorac33@gmail.com +385 91 479 6131
16 Tenis klub Vinodol Antuna Mažuranića 39, Novi Vinodolski Vedran Blažević vedran4444@gmail.com +385 98 164 7762
17 Ženski rukometni klub Vinodol Prisika 10, Novi Vinodolski Katarina Raštegorac zenskirkvinodol@gmail.com +385 99 213 1834
UDRUGE U KULTURI
Rbr Naziv udruge Adresa Kontakt osoba E-mail Telefon
1 Zavičajna udruga Plužnice Kralja Zvonimira 22, Novi Vinodolski Ivica Tomić +385 98 328 072
2 KUD „Ilija Dorčić“ Frankopanski trg 1, Novi Vinodolski Đurđica Krišković +385 91 244 2266
3 Udruga prijatelja grožđa i vina „Ružica Vinodola“ Pavlomir 2, Novi Vinodolski Željko Šostarić ruzica.vinodolac@gmail.com +385 98 326 105
4 Zavičajna udruga Klenovica Omladinski prilaz 1 , Klenovica Tomislav Cvitković tome.cvitkovic@gmail.com +385 91 559 0190
5 Udruga za očuvanje klapske pisme „Puntape“ Zagrebačka 8, Novi Vinodolski Snježana Kabalin klapapuntape@gmail.com +385 91 529 8143
6 Udruga za narodne običaje Zagon Donji Zagon 46a, Ledenice Nikica Peričić +385 98 950 251
7 Katedra čakavskog sabora „Novljansko kolo“ Obala kneza Branimira 5, Novi Vinodolski Miljenko Žanić miljenkozanic@gmail.com +385 91 200 9435
8 Glazbena udruga klapa „Vinčace“ Korzo hrv. Branitelja 2, Novi Vinodolski Mario Butorac klapa.vincace@gmail.com +385 91 185 6411
9 Motoklub „Jahači Vinodolskog zakona“ Korzo hrv. Branitelja 2, Novi Vinodolski Emin Čajlaković emin.cajlakovic@gmail.com +385 91 510 9629
10 Udruga Povile M.Butkovića 18, Povile Anton Butković +385 91 895 5368
11 Udruga za narodne običaje Ledenice Ledenice 6, Ledenice Oliver Lovošević oliver.lovosevic@gmail.com +385 92 171 1091
12 Vespa klub Novi Vinodolski – podružnica Vespa kluba Hrvatska Vicenta od Kastva 21, Zagreb Alen Pavlica alen.pavlica@yahoo.com +385 98 509 704
13 Udruga Breze Ledenice 73d, Ledenice Boris Bukovac bobobukovac@gmail.com +385 91 523 7961
UDRUGE SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE SKRBI
Rbr Naziv udruge Adresa Kontakt osoba E-mail Telefon
1 Udruga Novi Korak Korzo hrvatskih branitelja 26, Novi Vinodolski Edita Kalanj edita.kalanj@gmail.com +385 98 442 089
2 UDVDR Novi Vinodolski Lokvica 1, Novi Vinodolski Ivan Polić Ivan.polic2@ri.t-com.hr +385 91 545 1100
3 Udruga osoba s mišićnom distrofijom PGŽ Milutina Barača 22b, Rijeka Luka Zaharija uid.pgz@email.t-com.hr +385 91 327 1100
4 Udruga 51+ Korzo hrvatskih branitelja 2, Novi Vinodolski Nevenka Maričić nela.maricic@gmail.com +385 91 230 2122
5 HVIDRA Crikvenica Vinodolska 1, Crikvenica Davor Pavičić +385 98 866 696
6 Udruga antifašističkih boraca i antifašista Petra Preradovića 1, Crikvenica Zdenka Vukelić zdenka.vukelic55@gmail.com +385 98 260 132
7 Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Novog Vinodolskog Lokvica bb, Novi Vinodolski Marinko Buljat ajkule91@gmail.com +385 91 766 9362
8 Hrvatski Časnički Zbor Vinodol Petra Preradovića 1, Crikvenica Ivica Šubat ivica.subat14@gmail.com +385 99 368 6358
9 Matica umirovljenika Grada Novi Vinodolski Frankopanski trg 1/I , Novi Vinodolski Bojan Zoričić +385 99 513 6033
10 Hrvatski Crveni Križ, Gradsko društvo Crvenog Križa Novi Vinodolski Lokvica 2, Novi Vinodolski Višnja Peričić hck-noviv@hi.t-com.hr +385 99 285 4814
11 Zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata PGŽ Milutina Barača 14, Rijeka Zlatko Uremović zu.hvidra.primorsko.goranske.zupanije@ri.t-com.hr +385 91 510 9687
12 Udruga žena operiranih dojki Nada – Rijeka Milana Smokvine Tvrdog 5/1, Rijeka Ivanka Penko klub.nada.rijeka@gmail.com +385 98 723 542
13 Klub liječenih alkoholičara „Dubračina“ Crikvenica Emila Antića 20, Selce Iva Vukić Antić ivukic0312@gmail.com +385 98 354 831
14 Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije Viktora Cara Emina 9, Rijeka Katica Križić uginpgz.ri@gmail.com +385 91 266 1277
OSTALA PODRUČJA
Rbr Naziv udruge Adresa Kontakt osoba Telefon
1 Udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka Primorac A. Mažuranića 103, Novi Vinodolski Nevenka Uremović +385 98 933 7096
2 Udruga pčelara Grada Novog Vinodolskog Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski Antonio Komadina +385 949 6447
Popis svih udruga Novog Vinodolskog možete preuzeti na sljedećem linku.
Skip to content