Porez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima

Paušalni porez na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova plaća se prema područjima naselja u kojima se nalaze kreveti odnosno smještajne jedinice i to:

  1. za naselja Novi Vinodolski i Klenovica u iznosu od 48,99 eura po krevetu, odnosno 60,00 eura po smještajnoj jedinici u kampu i 60,00 eura po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj,
  2. za naselja Povile, Sibinj Krmpotski i Smokvica Krmpotska u iznosu 41,18 eura po krevetu, odnosno 50,00 eura po smještajnoj jedinici u kampu i 50,00 eura po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
  3. za ostala naselja u iznosu od 24,14 eura po krevetu, odnosno 30,00 eura po smještajnoj jedinici u kampu i 30,00 eura po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj.

Visina paušalnog poreza utvrđena je Odlukom o visini paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova (“Službene novine Primorskog-goranske županije”, broj 43/23).

Skip to content