Vodič za gradnju

Ukoliko posjedujete zemljište ili postojeću zgradu, najprije provjerite da li je i kakva je gradnja odnosno rekonstrukcija dopuštena. Prvi korak koji je potrebno napraviti jest provjeriti namjenu parcele u Prostornom planu Grada Novi Vinodolski.

Obratite se nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenjem graditeljstvo i zaštitu okoliša Ispostava Crikvenica radi dobivanja više informacija o tome što se na određenom prostoru smije, a što ne smije graditi odnosno koje su vam dozvole za to potrebne.

Ukoliko želite dobiti informaciju o namjeni prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru iz prostornih planova na određenom zemljištu u pisanom obliku, predat ćete nadležnom uredu zahtjev za izdavanje lokacijske informacije. Uz zahtjev se prilaže izvod iz katastarskog plana, odnosno njegova preslika.

Skip to content