Savjet mladih

Zakon o savjetima mladih Sabor Republike Hrvatske je izglasao početkom 2006. godine, u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život.

Pod mladima se razumijevaju osobe s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog u dobi od 15 do 29 godina života. Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi te drugi registrirani oblici organiziranja mladih.

Odluku o izboru Savjeta mladih donijelo je Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 26. sjednici održanoj 5. lipnja 2008. godine.

Konstituirajuća sjednica održana je dana 16. rujna 2008. na kojoj je izabran predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta, te izglasan Poslovnik o radu Savjeta mladih.

Za predsjednicu Savjeta izabrana je Ana Jovanović, a za zamjenicu predsjednice Jelena Lenac.

U 2015. godini za predsjednicu Savjeta izabrana je Tena Peričić, a za zamjenika predsjednice Mauro Rubčić.

Skip to content