Javna priznanja Grada

Gradsko vijeće može građanina Republike Hrvatske ili druge države, a koji se istakao naročitim zaslugama za Grad, proglasiti počasnim građaninom. Počasnom građaninu se dodjeljuje Povelja Grada. Proglašenje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava i obveze, te se može opozvati, ako se počašćeni pokaže nedostojan takve počasti.

Grad, radi odavanja javnog priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od značenja za razvitak i ugled Grada, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, sporta, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti, dodjeljuje svoja javna priznanja. Gradsko vijeće posebnom odlukom uređuje vrste javnih priznanja , uvjete, kriterije i postupak za njihovo dodjeljivanje.

Javna priznanja Grada su: proglašenje počasnim građaninom, nagrada za životno djelo, godišnja nagrada, zahvalnica Grada.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Rijeke podnosi se u pisanom obliku. Postupak, uvjeti i način dodjele javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog određeni su Odlukom o priznanjima Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 14/98).

Nagrada za životno djelo Grada Novog Vinodolskog

 • MIROSLAV MARIČIĆ za iznimne društvene aktivnosti i doprinos razvoju civilnog društva
 • ZORAN MARIČIĆ (posthumno) za nesebične i sveobuhvatne aktivnosti u društvenom životu grada

Godišnja nagrada Grada Novog Vinodolskog 

 • UDRUGA PRIJATELJA GROŽĐA I VINA RUŽICA VINODOLA za izniman doprinos društvenom životu
 • PIONIRI NK VINODOL za iznimne sportske rezultate

Gradske zahvalnice

 • BRUNO TOMIĆ za izniman rezultat i postignuća u području visokoškolskog obrazovanja
 • KRISTIJAN DRAŽIĆ za izniman rezultat u području obrazovanja
 • SINIŠA GRADIŠER za izuzetna postignuća u klapskom pjevanju
 • MARIJANA ŠPALJ za dobrovoljna i humanitarna djela
 • LD „KOŠUTNJAK“ za doprinos u organizaciji i provedbi manifestacija
 • LD „GRADINA“ za doprinos u organizaciji i provedbi manifestacija

Godišnja nagrada Grada Novog Vinodolskog 

 • NK VINODOL I ŽRK VINODOL izuzetna dostignuća u sportu
 • PLESNA UDRUGA NATALIYA – BALETNA SKUPINA LATICE izuzetna dostignuća u području kulture,
 • MLADEŽ DVD-A SAN MARINO, NOVI VINODOLSKI izuzetna dostignuća u području vatrogasnih djelatnosti
 • ANTON BILIĆ I EDONA HOXHA izuzetna dostignuća u području obrazovanja
 • TVRTKA CURO D.O.O. I ORIS CATERING D.O.O. izuzetna dostignuća u području poduzetništva

Nagrada za životno djelo Grada Novog Vinodolskog (posmrtno)

 • DR. HRVOJE STIPIĆ

Godišnja nagrada Grada Novog Vinodolskog 

 • KLAPA VINČACE za izuzetna dostignuća na području kulture

Nagrada za životno djelo Grada Novog Vinodolskog

 • DR.SPEC.PED. MILOJKA BUTORAC ŠEGULJA

Počasni građanin Grada Novog Vinodolskog

 • Maestro prof. DUŠAN PRAŠELJ

Godišnja nagrada Grada Novog Vinodolskog 

 • KLAPA VINČACE za izuzetna dostignuća na području kulture
 • UDRUGA NOVI KORAK za aktivan i nesebičan humanitarni rad na dobrobit djece
Skip to content