Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

KONTAKT PODACI POVJERLJIVE OSOBE:
KONTAKT PODACI ZAMJENICE POVJERLJIVE OSOBE:

Andriana Lekaj Šostarić

Adresa: Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski

Tel: 051/554-351

E-mail: [email protected]

Prijava nepravilnosti može se podnijeti u pisanom ili usmenom obliku. Pisani oblik uključuje svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis.

Prijavu prijavitelj može neposredno podnijeti povjerljivoj osobi u pisanom obliku, a može takvu prijavu poslati poštom ili internom dostavom uz napomenu ,,Za povjerljivu osobu-ne otvarati”, ili dostaviti putem adresa elektroničke pošte.

Usmeno prijavljivanje moguće je telefonom ili drugim sustavima glasovnih poruka te, na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku.

Prijava nepravilnosti podnesena pisanim putem ili usmeno na zapisnik mora biti potpisana. Radi lakšeg postupanja prijavitelja nepravilnosti na sljedećoj poveznici možete preuzeti obrazac za prijavljivanje – OBRAZAC

Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, nazivu poslodavca prijavitelja, podatke o prijavljenoj osobi i/ili osobama ili tijelu, informacije o nepravilnostima i opis nepravilnosti koja se prijavljuje, datum prijave.

Dokumenti
Skip to content