Korisni kontakti

Dom Zdravlja PGŽ

Adresa: Jurkovo 2, 51250 Novi Vinodolski

Ordinacija opće medicine dr. Devčić-Mešinović

Telefon: +385 (0)51 792 200

Ordinacija opće medicine dr. Jarkovački-Cvitković

Telefon: +385 (0)51 792 199

Pedijatrijska ordinacija: Zdenka Škorić-Kovačić, dr.med.spec. pedijatrije

Telefon: +385 (0)51 244 215

Ordinacija dentalne medicine Iva Maričić Žmikić, dr.med.dent.

Telefon: +385 (0)51 244 336

Ordinacija dentalne medicine Petrinić Nataša dr.med.dent.

Telefon: +385 (0)51 244 271

Ordinacija opće medicine dr. Hrvoje Sokolić

Telefon: +385 (0)51 245 296

Matični ured Novi Vinodolski

Adresa: Trg Vinodolskog Zakona 5, 51250 Novi Vinodolski

Telefon: +385 (0)51 244 265

Fax: +385 (0)51 244 265

Uredovni dani: utorak i petak

Rad sa strankama: 8:30-14:00

Župni ured Sv.Filipa i Jakova, Novi Vinodolski

Adresa: Braće Radića 39, 51250 Novi Vinodolski

Telefon: +385 (0)51 244 205

Fax: +385 (0)51 244 205

Dobrovoljno vatrogasno društvo San Marino

Adresa: Vatrogasna 2, 51250 Novi Vinodolski

Telefon: +385 (0)51 244 321

E-mail: [email protected]

Županijska lučka uprava Novi Vinodolski

Adresa: Trg Vinodolskog zakona 5, 51250 Novi Vinodolski

Telefon: +385 (0)51 244 780

Fax: +385 (0)51 244 780

Lučka kapetanija Rijeka Ispostava Novi Vinodolski

Adresa: Obala kneza Branimira 3, 51250 Novi Vinodolski

Telefon: +385 (0)51 244 345

Fax: +385 (0)51 792 130

Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o.

Adresa: Trg Vinodolskog zakona 5, 51250 Novi Vinodolski

Telefon: +385 (0)51 445 550

Fax: +385 (0)51 445 551

E-mail: [email protected]

Dežurni tel. za prijavu kvara na Molok spremnicima: +385 91 377 0000

Vodovod i odvodnja Žrnovnica Crikvenica Vinodol društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje vodnih usluga

Adresa: Dubrova 22, 51250 Novi VInodolski

Telefon: +385 (0)51 403 520

Fax: +385 (0)51 403 528

E-mail: [email protected]

Poštanski ured – Hrvatska pošta d.d.

Adresa: Kralja Tomislava 31b, 51250 Novi Vinodolski

Telefon: +385 (0)51 525 848

Fax: +385 (0)51 525 846

Turistička zajednica Grada Novi Vinodolski

Adresa: Kralja Tomislava 6, 51250 Novi Vinodolski

Telefon: +385 (0)51 791 171

Fax: +385 (0)51 244 306

E-mail: [email protected]

Autobusni kolodvor Novi Vinodolski

Adresa: Kralja Tomislava bb, Novi Vinodolski

Telefon: +385 (0)60 88 86 31

E-mail: [email protected]

Dimnjačarske usluge NOVI DIM d.o.o.

Adresa: Ivanjska 2, 51250 Novi Vinodolski

Telefon: +385 98 329 160

Stanje na cestama

Telefon: +385 (0)72 777 777

Služba traganja i spašavanja na moru

Telefon: 195

Skip to content