Poslovna zona ZAPAD

Poslovna zona “Zapad” nalazi se na zapadnom području Grada Novi Vinodolski uz županijsku cestu Novi Vinodolski-Bribir, a nastala je na području bivše Drvne industrije VINODOL.

U 2020. godini realiziran je projekt Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture u Poslovnoj zoni Zapad – Novi Vinodolski, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, koji su uz Grad Novi Vinodolski potpisali Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (PT1) i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (PT2).

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a ukupna vrijednost prihvatljivih troškova u projektu iznosi 12.045.691,50 kuna, dok je iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava 6.625.130,32 kn, odnosno 55% ukupno prihvatljivih troškova.

Projektom je obuhvaćen dio poslovne zone Zapad, površine cca 12.71 ha, gdje je postojala djelomično izgrađena infrastruktura, no ista je bila devastirana i neadekvatna, te je smanjivala kapacitet rada i onemogućavala širenje djelatnosti i nadogradnju poslovnih prostora. Poboljšanje kvalitete i dostupnosti zajedničke infrastrukture u Poslovnoj zoni Zapad u Novom Vinodolskom provedeno je kroz izgradnju: nove vodoopskrbne mreže, odvodnje, elektroničko-komunikacijske infrastrukture, javne rasvjete i prometnice.

U Poslovnoj zoni ZAPAD posluje 14 poduzetnika, a prema tipu aktivnosti zona je uslužno-mješovita, no trenutno je u zoni najzastupljenija djelatnost pratećih usluga u nautičkom turizmu (održavanje plovila, servisiranje motora, suha marina), te postoji snažan interes za širenje upravo ove djelatnosti.

Skip to content