Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog

Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog je ustanova u kulturi osnovana 2006. godine od strane Grada Novog Vinodolskog. Kako pri Gradu Novom Vinodolskom djeluju još dvije ustanove u kulturi odnosno Narodni muzej i galerija te Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski, osnovna djelatnost Centra za kulturu je usmjerena djelatnostima koje ne pokrivaju te dvije ustanove, a one su: njegovanje, unaprjeđenje i promicanje tradicionalnih kulturnih i umjetničkih izraza područja grada Novog Vinodolskog, Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske; njegovanje i razvijanje svih oblika kulturnog stvaralaštva, te zadovoljavanje svih oblika zabavnih, kulturnih i umjetničkih potreba Novog Vinodolskog; organiziranje svih kulturnih manifestacija koje imaju za cilj iskazati i promicati kulturna i umjetnička dostignuća Novog Vinodolskog, te uspostavljanje i razvijanje međugradske i međunarodne suradnje, razmjene na polju kulture i umjetnosti, a u sklopu turističke ponude grada; poticanje suradnje udruga s područja Novog Vinodolskog koje se bave promicanjem i unaprjeđenjem kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

U proteklim godinama Centar za kulturu je samostalno ili u suradnji s ostalim dionicima organizirao više od 1000 raznih događanja (Novi music festival, Međunarodni festival klasične glazbe, Festival za djecu i mlade „Neki novi klinci“,…).

Skip to content