Komunalno gospodarstvo

Komunalno gospodarstvo cjelovit je sustav obavljanja komunalnih djelatnosti, građenja i održavanja komunalne infrastrukture te održavanja komunalnog reda na području općina i gradova.

Zakonom o komunalnom gospodarstvu uređuju se načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

Jedinice lokalne samouprave su samostalne u odlučivanju u poslovima iz svog djelokruga u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom. Obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, kao što su: prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje i sl.

Odluke Grada Novog Vinodolskog iz područja komunalnog gospodarstva dostupne su na sljedećoj poveznici.

Evidencija komunalne infrastrukture
Skip to content