Realizirani projekti

Uređenje plaže na Bribirskoj obali

Uređenje plaže na Bribirskoj obali, projekt je koji se provodi od 2013. godine na predjelu Obale Petra Krešimira IV, sukladno Izvedbenom projektu „Uređenje dijela obale Petra Krešimira IV. u Novom Vinodolskom br.1416“, tvrtke DLAN d.o.o.

Projekt je pokrenut s ciljem unapređenja kvalitete plažnog prostora, na zapadnom dijelu Novog Vinodolskog, koji je specifičan po nepristupačnim i neiskorištenim stijenama, te po nedostatku plažnih površina.

Obala Petra Krešimira IV. proteže se dužinom od oko 1300 metara i zbog značajnog obuhvata, te visokih sveukupnih troškova procijenjenih na 8.759.486,25 kuna, realizacija projekta odvija se u fazama. Prvotno je planirana provedba kroz 6 faza, no uslijed nižih udjela sufinanciranja od strane Ministarstva turizma od očekivanih tijekom prethodnih faza i velikih promjena na tržištu, odnosno velikog porasta cijena, završetak cjelokupnog projekta preraspodijeljen je u 9 faza.

Projekt uređenja plaže na Bribirskoj obali podrazumijeva uređenje plažnih površina formiranjem pojedinačnih sunčališta između stijena i to korištenjem prirodnih materijala pri čemu se ne ugrožava prirodna konfiguracija obale.

Svaka uređena urbana plaža mora biti adekvatno opremljena i pratiti trendove, stoga projekt obavezno uključuje i opremanje osnovnom komunalnom opremom – tuševima, rukohvatima, kabinama za presvlačenje.

Od prve do šeste faze svaka je imale svoje posebnosti – uz osnovnu komunalnu opremu postavljena su dva sanitarna čvora, izgrađena je rampa i postavljen lift za osobe s invaliditetom, uređen je streetworkout park za vježbu i rekreaciju, postavljene su pametne klupe.

Financiranje:

 • Grad Novi Vinodolski
 • Ministarstvo turizma – Fond za razvoj turizma
 • Primorsko-goranska županije

Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture u Poslovnoj zoni Zapad – Novi Vinodolski

Grad Novi Vinodolski je dana 7. kolovoza 2017. godine Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta podnio projektnu prijavu za projekt „Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture u Poslovnoj zoni Zapad – Novi Vinodolski“. Nakon gotovo dvije godine, Grad Novi Vinodolski potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Sukladno Ugovoru, koji su uz Grad potpisali Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (PT1) i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (PT2) projekt je financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., odnosno iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava ukupna vrijednost projekta određena je na 13.170.379,00 kuna, a dodijeljena bespovratna sredstava iznose 6.625.130,32 kuna.

Krajem ožujka mjeseca, točnije 18. ožujka 2020. godine završeni su svi građevinski radovi na izgradnji nove vodoopskrbne mreže, odvodnje, elektroničko-komunikacijske infrastrukture, javne rasvjete i prometnice u Poslovnoj zoni Zapad, čija vrijednost ukupno iznosi 9.368.514,94 kuna s uključenim PDV-om. U tijeku su završne aktivnosti projekta – priprema dokumentacije za provođenje tehničkog pregleda i ishođenje uporabne dozvole, te izrada web stranice Poslovne zone i informativne brošure kojima je svrha promocija projekta te dostupnih usluga u zoni i razvojnih mogućnosti.

Poboljšanjem kvalitete i dostupnosti infrastrukture omogućit će se aktivacija neaktivnih parcela u poslovnoj zoni, nove investicije, povećanje broja poduzetnika, povećanje broja novih radnih mjesta, ali i očuvanje postojećih radnih.

U Poslovnoj zoni Zapad trenutno posluje 14 poduzetnika. Poslovna zona “Zapad” je prema tipu aktivnosti uslužno-mješovita, a trenutno je u zoni najzastupljenija djelatnost pratećih usluga u nautičkom turizmu (održavanje plovila, servisiranje motora, suha marina), te postoji snažan interes za širenje upravo ove djelatnosti.

Financiranje:

 • Grad Novi Vinodolski
 • Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ribarske priče – edukativna staza u Parku Ivana Mažuranića

Ulaganje, odnosno projekt Ribarske priče – edukativna staza u Parku Ivana Mažuranića, odnosi se na uređenje edukativne staze, u parku Ivana Mažuranića, uz obalnu šetnicu dr. Franje Tuđmana.

Edukativna staza u parku na lokaciji je intenzivnog cjelogodišnjeg korištenja, s naglaskom na sezonskom pojačanom korištenju. Lokaciju predmetne edukativne staze trenutno karakterizira isprano tlo, te erozivni kanali, uzrokovani izraženom reljefnosti terena, ali i neadekvatnim ponašanjem posjetitelja. Jedan od problema parka danas svakako je pojačana upotreba u ljetnoj sezoni i posljedično ugažena parkovna površina van naznačenih staza i odmorišta.

Ulaganje u projekt uređenja i opremanja edukativne staze Ribarske priče obuhvatilo je građevinsko-obrtničke radove na obnovi postojećih sadržaja i na izvedbi novih sadržaja, kao i hortikulturne radove na sanaciji postojećeg devastiranog raslinja i na podizanju novih funkcionalnih i ukrasnih nasada.

U sklopu izvedbe dodatnih sadržaja edukativne staze u parku, na betonskim klupama u obliku slova glagoljice, koja vode posjetitelja edukativnom stazom, metodom laserskog graviranja utiskivani su „promidžbeni“ tekstovi i QR kodovi. OR kod posjetitelja „dovodi“ do web platforme na kojoj se nalazi detaljne i zanimljive informacije o zadanoj temi i cjelokupnom projektu, te njegovoj turističko-edukativnoj svrsi. Ulaganje uključuje i korištenje energije iz obnovljivih izvora energije, kroz dobavu i postavljanje pametne klupe.

Ukupna vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji i procjeni troškova, uključujući opće troškove i PDV iznosi 1.623.896,25 kn.

Projekt je sufinanciran putem FLAG Natječajs za dodjelu potpore u okviru mjere B.2.1. Mjera B.2.1. i odnosi se na ulaganja u edukativne obalne ili podvodne staze kojima se doprinosi zaštiti okoliša, te stvaranju novih turističkih sadržaja s naglaskom na edukativne elemente. 

Financiranje:

Operacija je sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

 • EU sufinanciranje: 833.943,50 HRK
 • RH sufinanciranje: 147.166,50 HRK
 

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade predškolske namjene: Dječji vrtić “Fijolica” u Novom Vinodolskom

Grad Novi Vinodolski je za projekt rekonstrukcije i dogradnje zgrade predškolske namjene: Dječji vrtić „Fijolica“ u Novom Vinodolskom, u rujnu 2018. godine podnio projektnu prijavu na Natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Cilj projekta je osigurati dostupnost usluge odgoja i predškolskog obrazovanja rekonstrukcijom i dogradnjom Dječjeg vrtića „Fijolica“; osigurati kvalitetniju uslugu odgoja i predškolskog obrazovanja stjecanjem adekvatnih uvjeta za rad kroz opremanje i usklađenje površina prostorija s Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i obrazovanja.

Vrtić je dobio dodatnih 400 kvadrata, a kapacitet za prihvat djece u vrtić se povećao s dosadašnjih 92 na 126 djece.

Projekt je financiran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD), a odobrena potpora iznosi 3.437.877 kuna. Ukupno procijenjena vrijednost radova prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 5.426 637,50 kuna s PDV-om.

 Projekt je realiziran u rujnu 2020. godine.

Financiranje:

 • Grad Novi Vinodolski
 • Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Lokvica u Novom Vinodolskom

Grad Novi Vinodolski je 24. veljače 2020. godine potpisao Ugovor o financiranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Lokvica u Novom Vinodolskom“, kojim je utvrđen iznos potpore od 245.600,00 kuna iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Opći cilj projekta je poboljšanje temeljnih usluga i infrastrukture u gradu Novom Vinodolskom kroz razvoj društvene i turističke infrastrukture što će se postići ulaganjem u izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u centru grada.

Projekt je proveden u skladu s Glavnim projektom „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Lokvica u Novom Vinodolskom“, na k.č.br. 3649/1 i 3649/3 k.o. Novi (01/2019).

Projektom se uredila parterna površina od 250 m2 i opremila se s 5 igrala, 4 klupe i 2 koša za otpatke. Osim što je izgradnja i opremanje omogućila sigurno i aktivno provođenje slobodnog vremena djece, mladeži, roditelja i posjetitelja, neka od igrala imaju višestruku funkciju – osim za zabavu služe i za vježbe agilnosti ali i razvijanje kombinatorike i snalažljivosti kod djece i mladeži.

Realizacija projekta planira se u razdoblju od rujna do studenog 2020. godine. Uskoro će najmlađi stanovnici Novog Vinodolskog dobiti još jedno dječje igralište i to u samom centru, u neposrednoj blizini Igrališta malih sportova.

Financiranje:

 • Grad Novi Vinodolski
 • Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Izgradnja Doma zdravlja u Novom Vinodolskom

Primorsko-goranska županija je u partnerstvu s Gradom Novi Vinodolski, u veljači 2019. godine započela izgradnju Doma zdravlja u Novom Vinodolskom.

Vrijednost investicije je 11 milijuna kuna, a financira se sredstvima od prodaje zgrade u kojoj se Dom zdravlja trenutno nalazi, te uz sufinanciranje Grada Novog Vinodolskog i Primorsko – goranske županije. Za potrebe realizacije ovog projekta Grad Novi Vinodolski osigurao je zemljište, izradio prostorno plansku dokumentaciju, te izdvojio 700 tisuća kuna vlastitih sredstava.

Zgrada je visine P+1, s ravnim krovom kako bi minimalno ograničavala vizuru okolnoj gradnji. Prema Glavnom projektu ukupna neto površina glavne zgrade za obavljanje zdravstvenih djelatnosti iznosi 767,20 m2 te neto površina garaže iznosi 140,50 m2.

U sklopu zgrade pacijentima je dostupno parkiralište s 22 mjesta, od čega su 4 namijenjena osobama s invaliditetom. 

Građevinska parcela ima neposredan pristup na javno-prometnu površinu ulice Jurkovo, te ima potrebne instalacije prema važećim standardima i propisima.

Objekt sadrži četiri ordinacije obiteljske medicine, dvije dentalne ordinacije, jednu pedijatrijsku ordinaciju, jedan dentalni laboratorij, prostor za patronažne sestre te turističku ambulantu.

Financiranje:

 • Primorsko-goranska županija
 • Grad Novi Vinodolski

Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Fijolica

Nositelj projekta: Grad Novi Vinodolski

Vrijednost projekta: 2,1 milijuna kuna

Financiranje:

 • Grad Novi Vinodolski: 784.538,69 kn
 • Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj: 667.073,38 kn
 • Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU: 648.461,31 kn

U veljači 2017. godine Grad Novi Vinodolski podnio je prijavu na Poziv na ‘Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja’ za projekt „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Fijolica“, te 11. listopada 2017. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Projekt energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića “Fijolica” u potpunosti je realiziran u ožujku 2019. godine, a financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, sukladno OP konkurentnost i kohezija iznosom od 667.073,38 kN. Vlastito učešće Grada sufinancirano je i iz nacionalnih sredstava, odnosno iz fonda Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, iznosom od 648.461,31 kn.

Projektom su ostvarene sljedeće aktivnosti: postavljena fasada s toplinskom izolacijom od mineralne vune, ugrađena PVC stolarija s dvostrukim ostakljenjem, ugrađen sustav grijanja s dizalicom topline zrak/voda, ugrađen sustav termostatskih ventila, ugrađen sustav solarnih kolektora za pripremu potrošne tople vode, ugrađena LED rasvjeta i postavljena sunčana elektrana snage 30 kW na južno krovište zgrade vrtića.

Provedbom projekta energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Fijolica“ postiglo se smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za 60,14%, emisija CO2 smanjila se za 60,14%, a građevina pripada energetskom razredu „A“.

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Duplja

Nositelj projekta: Grad Novi Vinodolski

Ukupna vrijednost projekta: 9.679.558,25 kuna

Financiranje:

 • Grad Novi Vinodolski:  1.587.028,85 kuna
 • Europska unija iz Kohezijskog fonda: 7.240.684,20 kuna
 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 851.845,20 kuna

Odlagalište neopasnog otpada „Duplja“ smješteno je na k.č. br. 9436/6 k.o. Novi na području grada Novi Vinodolski u Primorsko-goranskoj županiji na udaljenosti 7 km sjeverozapadno od grada Novi Vinodolski, uz cestu Novi Vinodolski – Breze. Otpad se na odlagalištu neopasnog otpada Duplja odlagao od 1969. godine, a sanacija odlagališta je započela 2005. godine. Izgradnjom pretovarne stanice, 2017.godine otpad se prestao odlagati na odlagalištu, te se isti od tada odvozi u Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina.

Za projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Duplja Grad Novi Vinodolski je dana 29. srpnja 2019. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zajedno s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 9.679.558,25 kuna, pri čemu ukupni prihvatljivi troškovi iznose 8.518.452,00 kuna, a osigurano je 7.240.684,20 kuna iz Kohezijskog fonda Europske unije, odnosno 85% od ukupno prihvatljivih troškova.

Projekt je realiziran u ožujku 2020. godine, uz troškove manje od procijenjenih. Aktivnosti koje su se provele u okviru ovog projekta su: izvođenje radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta, stručni nadzor građenja, koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova, tehnička pomoć, aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta.

Ovim projektom, konačno je izvedeno zatvaranje i rekultivacija dviju odlagališnih ploha. Radovi na sanaciji obuhvatili su preoblikovanje odloženog otpada prema projektom definiranoj geometriji, izvedbu završnog prekrivnog sustava sa pasivnim sustavom otplinjavanja, izgradnju sustava za prikupljanja i odvodnju oborinskih voda, izgradnju hidrantske mreže za gašenje požara, te u konačnici čišćenje terena po rubu odlagališta s krajobraznim uređenjem odlagališta.

Završetkom svih predviđenih radova ostvareni su svi zadani ciljevi: sanacija odlagališta otpada, smanjenje emisije štetnih plinova što će umanjiti negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, regeneracija zemljišta.1

WIFI4EU – Novi Vinodolski

Nositelj projekta: Grad Novi Vinodolski

Vrijednost projekta: 107.500,00 kuna

Financiranje:

 • Grad Novi Vinodolski
 • Europska unija (INEA/CEF)

WIFI4EU je program Europske komisije čija je svrha promicati uvođenje besplatnog WIFI-a za stanovnike i posjetitelje europskih gradova i sela. Cilj je projekta osigurati brzu internetsku vezu u gradskim i ruralnim područjima, u parkovima, trgovima, javnim, kulturnim i zdravstvenim ustanovama, ali i poticanje razvoja i promicanja digitalnih usluga u lokalnim tijelima.

Grad Novi Vinodolski osvojio je voucher Europske komisije za uvođenje besplatnog interneta na području naselja Novi Vinodolski. Svim građanima kao i svim turistima i posjetiteljima Novog Vinodolskog, provedbom projekta WIFI4EU omogućen je nesmetan pristup Internetu na sljedećim lokacijama:

 1. Trg Vinodolskog zakona (kod fontane)
 2. Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski
 3. Dom kulture, mala sala
 4. Dom kulture, velika sala
 5. Dom kulture, predvorje
 6. Frankopanski trg
 7. Streetworkout park, Obala Petra Krešimira IV.
 8. Igralište malih sportova, Lokvica
 9. Šetalište Pod Baran
 10. Plaža prva Dražica
 11. Šetalište dr.Franje Tuđmana, Plaža Rivica
 12. Šetalište dr.Franje Tuđmana, Plaža Rivica

Izgradnja dijela sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda – Novi Vinodolski (područje Mikulja i Pod Sveti Mikulj)

Nositelj projekta: Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovinica d.o.o.

Vrijednost projekta: 5.814.050,00 kn bez PDV-a

Financiranje:

 • Europska unija iz Kohezijskog fonda: 85%
 • Ministarstvo poljoprivrede: 5%
 • Hrvatske vode: 8%
 • Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica d.o.o. i Grad Novi Vinodolski: 2%

Izgradnjom kanalizacijske mreže u dijelu naselja Mikulja u dužini od 622 metra i predjelu Pod Sv. Mikulj u dužini od 2.540 metara doprinijelo se povećanju priključenosti stanovništva na cjeloviti sustav javne odvodnje, poboljšanju standarda stanovanja, smanjenju troškova života, te očuvanju okoliša i smanjenom onečišćenje priobalja i mora.

Pri izgradnji od ukupno 3.162 metra kanalizacijske mreže, 202 kućanstva se priključilo na javni sustav odvodnje, na svakih prosječno 15 metara, što predstavlja visoku opravdanost investicije. Projekt je realiziran u ožujku 2018. godine.

Otpadne vode iz kućanstava su glavni izvor zagađenja površinskih voda, a realizacijom projekta poboljšalo se održavanje dobrog stanja voda kroz sakupljanje i obradu otpadnih voda. U sklopu projekta obnovila se pripadajuća vodoopskrbna mreža, uslijed potrebe za premošćivanjem te prelaganjem cijevi, a sve radi kontinuirane opskrbe stanovništva pitkom vodom.

Vodovodni ogranci Gornjeg Zagona – naselja Kal, Tribotinj, Plužnice i Valač

Nositelj projekta: KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o.

Vrijednost projekta: 5.704.860,43 kuna

Financiranje:

 • Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica d.o.o.: 832.923,76 kuna
 • Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: 4.871.936,67 kuna

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske putem Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u 2016. godini raspisalo je Natječaj za provedbu podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganje u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba tipa operacije 7.2.1. “Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda”, na koji je Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica d.o.o. podnijelo projektni prijedlog

U 2017. godini donesena je Odluka, temeljem koje su se Europskim sredstvima vodificirala naselja Gonjeg Zagona – Valač, Plužnice, Trbotinj i Kal, a čijim su se ulaganjem poboljšali uvjeti za život i rad u ruralnom području.

Voda je osigurana za 20-ak kuća, a položeno je 6,5 kilometara vodovoda. Obnovio i položio se asfalt, čije je troškove podmirio Grad Novi Vinodolski.

Skip to content