2. studenoga 2021.

SAVJETOVANJE: Nacrt Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Novog Vinodolskog

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o […]

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Novog Vinodolskog.
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 1. prosinca 2021. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na prednje navedene Nacrte prijedloga akata, putem OBRASCA, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected]
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

NACRT OPĆEG AKTA I OBRAZLOŽENJE

Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Novog Vinodolskog

OBRASCI

OBRAZAC-sudjelovanje-u-savjetovanju

OBRAZAC-IZVJESCA-O-PROVEDENOM-SAVJETOVANJA-SA-ZAINTERESIRANOM-JAVNOSCU

 

Skip to content