11. travnja 2022.

SAVJETOVANJE: Nacrt Odluke o kriterijima i načinu dodjele dodatnih subvencija korisnicima subvencioniranih stambenih kredita odobrenih od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u 2022. godini

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o […]

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o kriterijima i načinu dodjele dodatnih subvencija korisnicima subvencioniranih stambenih kredita odobrenih od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u 2022. godini. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 11. svibnja 2022. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na prednje navedeni Nacrt akta, putem O B R A S C A, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected]
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

I Z V J E Š Ć E o provedenom postupku savjetovanja

NACRT OPĆEG AKTA I OBRAZLOŽENJE:

Nacrt Odluke o kriterijima i načinu dodjele dodatnih subvencija korisnicima subvencioniranih stambenih kredita odobrenih od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u 2022. godini

Obrazloženje

OBRASCI:

Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju

 

30. ožujka 2022.

OGLAS: Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš – “Ričičko bilo”

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju “RIČIČKO BILO”, Grad Novi Vinodolski, Primorsko-goranska županija započet […]

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju “RIČIČKO BILO”, Grad Novi Vinodolski, Primorsko-goranska županija započet će 11. travnja i trajat će do 10. svibnja 2022. godine.

Cjelokupan tekst oglasa o javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „RIČIČKO BILO“ možete pregledati i preuzeti na sljedećoj poveznici:

OGLAS – RIČIČKO BILO

28. ožujka 2022.

Obavijest o raspisanom Javnom pozivu za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju. […]

Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.

Tekst javnog poziva možete pregledati i preuzeti na sljedećoj poveznici:

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/vijesti/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/5518

Ponuditelj stambene jedinice obrazac “Ponuda smještaja za raseljene osobe”, koji je ujedno i zahtjev za pregled stambene jedinice,  može predati u Gradskoj upravi Grada Novog Vinodolskog (soba broj 1), na adresi: Trg Vinodolskog zakona 1, svakog radnog dana u vremenu od 11.00 do 13.00 sati.

Obrazac “Ponuda smještaja za raseljene osobe” možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

Obrazac – ponuda smještaja za raseljene osobe

Nakon zaprimljenih zahtjeva, Stožer civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog će u najkraćem mogućem roku provesti neposredni nadzor stambene jedinice, utvrditi vjerodostojnost ponude i o tome ispuniti Potvrdu o nadzoru stambene jedinice, koja će biti dostavljena ponuditelju.

Za pomoć i sva pitanja vezano uz dostavu ponuda, kontakt adresa elektroničke pošte Stožera civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog glasi: [email protected]

23. ožujka 2022.

SAVJETOVANJE: Nacrt Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o […]

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 22. travnja 2022. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na prednje navedeni Nacrt prijedloga akata, putem O B R A S C A, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected]
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

I Z V JE Š Ć E o provedenom postupku savjetovanja

NACRT OPĆEG AKTA I OBRAZLOŽENJE

Nacrt Odluke s obrazloženjem

OBRASCI

OBRAZAC_sudjelovanje u savjetovanju

OBRAZAC_IZVJESCE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOSCU

 

Skip to content