5. studenoga 2021.

SAVJETOVANJE: Nacrt prijedloga Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu i sastavnim programima

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o […]

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu i sastavnim programima.
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 14. studenog2021. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na prednje navedene Nacrte prijedloga akata, putem OBRASCA, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected]
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

Izvješće o provedenom postupku savjetovanja

NACRT OPĆEG AKTA I OBRAZLOŽENJE

Proračun Grada Novog Vinodolskog za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. i sastavnim programima

OBRASCI

OBRAZAC-sudjelovanje-u-savjetovanju

OBRAZAC-IZVJEŠĆA-O-PROVEDENOM-SAVJETOVANJA-SA-ZAINTERESIRANOM-JAVNOŠĆU-PRORAČUN

 

2. studenoga 2021.

SAVJETOVANJE: Nacrt Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Novog Vinodolskog

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o […]

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Novog Vinodolskog.
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 1. prosinca 2021. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na prednje navedene Nacrte prijedloga akata, putem OBRASCA, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected]
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

NACRT OPĆEG AKTA I OBRAZLOŽENJE

Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Novog Vinodolskog

OBRASCI

OBRAZAC-sudjelovanje-u-savjetovanju

OBRAZAC-IZVJESCA-O-PROVEDENOM-SAVJETOVANJA-SA-ZAINTERESIRANOM-JAVNOSCU

 

29. listopada 2021.

Ususret blagdanu Svi sveti tradicionalno položeno cvijeće i zapaljene svijeće

Povodom obilježavanja blagdana Svi Sveti, gradonačelnik Tomislav Cvitković, predsjednica Udruge antifašističkih boraca i antifašista Zdenka Vukelić, predstavnici braniteljskih udruga Marinko Buljat i Nikica […]

Povodom obilježavanja blagdana Svi Sveti, gradonačelnik Tomislav Cvitković, predsjednica Udruge antifašističkih boraca i antifašista Zdenka Vukelić, predstavnici braniteljskih udruga Marinko Buljat i Nikica Milković i velečasni Mario Frlan, u prizemlju zgrade Gradske uprave položili su cvijeće i zapalili svijeće ispred spomen ploča poginulih Novljana u Domovinskom ratu i Narodnom oslobodilačkom ratu te su minutom šutnje odali počast svim poginulim i umrlim.

Svijeće su zapaljene i ispred spomenika NOR-a u centru Novog Vinodolskog, na Partizanskom groblju, ispred središnjeg križa na Gradskom groblju, a delegacija je obišla grobove poginulih Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i bivšeg gradonačelnika Milivoja Vidmara.

6. listopada 2021.

Natječaj za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2021./2022.

Na temelju članka 26. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/16) Grad Novi Vinodolski raspisuje sljedeći  N A T J […]

Na temelju članka 26. Odluke o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/16) Grad Novi Vinodolski raspisuje sljedeći

 N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija nadarenim socijalno ugroženim učenicima i studentima za školsku/akademsku  godinu 2021./2022.

 1. Na natječaj pravo pristupa imaju učenici srednjih škola i redovni studenti fakulteta svih smjerova s prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski.
 2. Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 1.000,00 kn mjesečno.
 3. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju učenici i redovni studenti s prosjekom ocjena:
  • najmanje 4,00 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvu godinu srednje škole,
  • najmanje 3,50 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji su upisani u drugi, treći i četvrti razred srednje škole,
  • najmanje 3,50 iz posljednje dvije godine srednje škole za učenike koji upisuju prvu godinu studija,
  • najmanje 3,00 iz prethodne godine studija za studente.
 4. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju učenici i studenti pod uvjetom ispunjenja socijalnog uvjeta ili uvjeta prihoda iz članka 9. i 10. Odluke o socijalnoj skrbi.
 5. Zainteresirani moraju ispuniti obrazac ZAHTJEVA koji mogu podignuti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, tel.051/554-352 (kontakt osoba: Dino Stošić) ili na web stranici Grada Novog Vinodolskog.
 6. Zahtjevu treba priložiti:
  • životopis,
  • za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,
  • za učenike potvrdu o upisu u školu,
  • preslike svjedodžbi, odnosno potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne godine studija,
  • presliku rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb, ukoliko su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, prava na doplatak za pomoć i njegu ili prava na osovnu invalidninu,
  • dokaz o primanjima članova zajedničkog obiteljskog domaćinstva (mirovina, dohodak, primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta, poslovnih prostora i sl.),
  • potvrde o prijavi na Zavodu za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
  • preslika osobne podnositelja zahtjeva i ostalih članova kućanstva,
  • izjava da ne koristi stipendiju dodijeljenu od drugih pravnih osoba.
 7. Zahtjeve s pratećom dokumentacijom iz točke 6. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 21. listopada 2021. godine osobno ili poštom preporučeno na adresu GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA  STIPENDIJE (SOCIJALNA SKRB) – NE  OTVARAJ»

O rezultatima natječaja, po sprovedenom postupku, podnositelji zahtjeva će biti obaviješteni dostavom rješenja od strane Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti.

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

Natječaj_socijalne stipendije

Obrazac zahtjeva _socijalne stipendije

Obrazac_Izjava o neprimanju druge stipendije

Skip to content