13. srpnja 2022.

REFERENT-KOMUNALNI REDAR: II. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa – rang lista

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA Klasa: 112-02/22-01/1 Urbroj: 2170-11-07-22-5 Novi Vinodolski, dana 12. srpnja 2022. godine Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i […]

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 112-02/22-01/1

Urbroj: 2170-11-07-22-5

Novi Vinodolski, dana 12. srpnja 2022. godine

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu oglasa donosi dana 12. srpnja 2022. godine

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

Provedena je prethodna provjera znanja kandidata za radno mjesto – referent-komunalni redar, dana 12. srpnja 2022. godine  s početkom u 9,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu je kandidat bio obaviješten putem mrežne stranice Grada Novog Vinodolskog (www.novi-vinodolski.hr),     5 dana prije provjere  i to sljedeći kandidat:

  1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski

Pismenoj provjeri znanja pristupio je:

  1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski

     U pismenoj provjeri znanja  kandidat FRANJO TOPOLOVEC ostvario je rezultat iznad 50%, te pristupio intervjuu. 

 Kandidat je ostvario sljedeće bodove:

  • FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski – pismena provjera 8,06 bodova i intervju 9 bodova

             Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

  1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski – ukupno bodova: 17,06,

 i istu prosljeđuje pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje na donošenje Rješenja o prijmu i Rješenja o rasporedu.

POVJERENSTVO

  1.  Dijana Knez, predsjednik, v.r.
  2. Maja Stošić, član, v.r.
  3. Domagoj Kalanj, član, v.r.
7. srpnja 2022.

REFERENT-KOMUNALNI REDAR: I. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA Klasa: 112-02/22-01/1 Urbroj: 2170-11-07-22-4 Novi Vinodolski, dana 7. srpnja 2022. godine I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA ZA PRIJAM […]

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
Klasa: 112-02/22-01/1
Urbroj: 2170-11-07-22-4
Novi Vinodolski, dana 7. srpnja 2022. godine

I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

Temeljem Odluke pročelnika UO za komunalni sustav i prostorno planiranje, a uz suglasnost gradonačelnika od 23. lipnja 2022. godine, raspisan je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto referent- komunalni redar – 1 izvršitelj- m/ž, na određeno vrijeme od šest mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova uz obvezni probni rad od dva mjeseca, koji je objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Grada dana 24. lipnja 2022. godine.

Podnesena je jedna (1) prijava u roku i to:

FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski
– Prijava pravovremena, potpuna i ispunjava formalne uvjete propisane oglasom

Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa navedenim kandidatom provesti dana 12. srpnja 2022. godine s početkom u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan će se s kandidatom, ako za pismeni dio provjere znanja ostvari najmanje 50 % bodova, provesti intervju.

POVJERENSTVO:

1. Dijana Knez, predsjednik

2. Maja Stošić, član

3. Domagoj Kalanj, član

24. lipnja 2022.

OGLAS: Prijam u službu na određeno vrijeme (6 mjeseci) – referent/komunalni redar

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u […]

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08,  61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), raspisuje

O G L A S  

za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto referent- komunalni redar – 1 izvršitelj- m/ž, na određeno vrijeme od šest mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova uz obvezni probni rad od dva mjeseca

 

17. lipnja 2022.

Javni poziv za dodjelu dodatnih subvencija korisnicima kredita APN-a u 2022. godini

Na temelju članka 6. Odluke o kriterijima i načinu dodjele dodatnih subvencija korisnicima subvencioniranih stambenih kredita odobrenih od Agencije za pravni promet i […]

Na temelju članka 6. Odluke o kriterijima i načinu dodjele dodatnih subvencija korisnicima subvencioniranih stambenih kredita odobrenih od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u 2022. godini („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/22; u daljnjem tekstu: Odluka) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Tomislav Cvitković, univ. spec. oec. objavljuje sljedeći

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu dodatnih subvencija korisnicima subvencioniranih stambenih kredita odobrenih od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u 2022. godini

 

Skip to content