6. ožujka 2017.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA Odabir privatnog partnera za financiranje, obnovu, održavanje i upravljanje građevinama javne rasvjete po modelu javno-privatnog partnerstva – […]

PRETHODNO SAVJETOVANJE
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Odabir privatnog partnera za financiranje, obnovu, održavanje i upravljanje građevinama javne rasvjete po modelu javno-privatnog partnerstva – ograničeni postupak

Naručitelj Grad Novi Vinodolski namjerava pokrenuti ograničeni postupak javne nabave radi odabira privatnog partnera za financiranje, rekonstrukciju, obnovu, održavanje i upravljanje građevinama javne rasvjete po modelu javno-privatnog partnerstva.

Sukladno članku 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), naručitelj ovim putem dana 6. ožujka 2017. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

– opis predmeta nabave

– tehničke specifikacije

– kriterij za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

– kriterije za odabir ponude

– posebne uvjete za izvršenje ugovora

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama naručitelja: www.novi-vinodolski.hr/javna-nabava/

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedlog dostaviti naručitelju na adresu e-pošte: [email protected]

Po isteku roka od 5 (pet) dana od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata izraditi izvješće, a koje će objaviti na svojim internetskim stranicama:www.novi-vinodolski.hr/javna-nabava/

Nacrt dokumentacije o nabavi
Tehnički i ostali zahtjevi
Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima (ažurirano 30. ožujka 2017. g.)
13. lipnja 2017.

Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Fijolica – Prethodno savjetovanje

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA   Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića “Fijolica” Naručitelj Grad Novi Vinodolski namjerava pokrenuti otvoreni postupak javne nabave […]

PRETHODNO SAVJETOVANJE
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića “Fijolica”

Naručitelj Grad Novi Vinodolski namjerava pokrenuti otvoreni postupak javne nabave građevinskih i obrtničkih radova na energetskoj obnovi Dječjeg vrtića “Fijolica” u Novom Vinodolskom.

Sukladno članku 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), na internetskim stranicama naručitelja www.novi-vinodolski.hr/javna-nabava/ naručitelj dana 13. lipnja 2017. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

  • opis predmeta nabave
  • tehničke specifikacije
  • kriterij za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
  • kriterije za odabir ponude
  • posebne uvjete za izvršenje ugovora

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da zaključno sa 20. lipnja 2017. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: [email protected]

Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata izraditi izvješće, a koje će objaviti na svojim internetskim stranicama: www.novi-vinodolski.hr/javna-nabava/

Nacrt dokumentacije o nabavi
Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima (objavljeno 23. lipnja 2017. godine)

 

TEHNIČKI OPIS S TROŠKOVNICIMA

Troškovnik – strojarski
Troškovnik – elektro
Troškovnik – građevinski

 

PROJEKTI – ELEKTRO

Nacrt 1
Nacrt 2
Nacrt 3
Nacrt 4
Nacrt 5
Nacrt 6
Nacrt 7
Nacrt 8
Nacrt 9
Nacrt 10

PROJEKTI – GRAĐEVINSKI

Nacrti

PROJEKTI – STROJARSKI

Slike
Nacrti
16. ožujka 2020.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – IV. faza uređenja dijela plaže na Obali Petra Krešimira IV

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA   IV. FAZA UREĐENJA DIJELA PLAŽE NA OBALI PETRA KREŠIMIRA IV. Obavještavamo Vas da naručitelj Grad Novi […]

PRETHODNO SAVJETOVANJE
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

IV. FAZA UREĐENJA DIJELA PLAŽE NA OBALI PETRA KREŠIMIRA IV.

Obavještavamo Vas da naručitelj Grad Novi Vinodolski namjerava pokrenuti otvoreni postupak javne nabave radova na uređenju dijela plaže na Obali Petra Krešimira IV. u Novom Vinodolskom.

Sukladno članku 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), na internetskim stranicama naručitelja www.novi-vinodolski.hr/javna-nabava/ naručitelj dana 18. prosinca 2017. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

  • opis predmeta nabave
  • tehničke specifikacije
  • kriterij za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
  • kriterije za odabir ponude
  • posebne uvjete za izvršenje ugovora

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da zaključno sa 26. prosinca 2017. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: [email protected]

Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata izraditi izvješće, a koje će objaviti na svojim internetskim stranicama: www.novi-vinodolski.hr/javna-nabava/

NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI
NACRT TROŠKOVNIKA
IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU
16. ožujka 2020.

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja […]

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

 

Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Fijolica, 87-18-MV

Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvšenje ugovora objavio u EOJN RH u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno do 4. travnja 2018. godine.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

Skip to content