Novosti


Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

PRETHODNO SAVJETOVANJE
SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Odabir privatnog partnera za financiranje, obnovu, održavanje i upravljanje građevinama javne rasvjete po modelu javno-privatnog partnerstva – ograničeni postupak

Naručitelj Grad Novi Vinodolski namjerava pokrenuti ograničeni postupak javne nabave radi odabira privatnog partnera za financiranje, rekonstrukciju, obnovu, održavanje i upravljanje građevinama javne rasvjete po modelu javno-privatnog partnerstva.

Sukladno članku 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), naručitelj ovim putem dana 6. ožujka 2017. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

– opis predmeta nabave

– tehničke specifikacije

– kriterij za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

– kriterije za odabir ponude

– posebne uvjete za izvršenje ugovora

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama naručitelja: www.novi-vinodolski.hr/javna-nabava/

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedlog dostaviti naručitelju na adresu e-pošte: [email protected]

Po isteku roka od 5 (pet) dana od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata izraditi izvješće, a koje će objaviti na svojim internetskim stranicama:www.novi-vinodolski.hr/javna-nabava/

Nacrt dokumentacije o nabavi
Tehnički i ostali zahtjevi
Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima (ažurirano 30. ožujka 2017. g.)
Skip to content