23. svibnja 2012.

Opći akti gradonačelnika

Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2010. godinu Odluka o davanju na korištenje i upravljanje prostora mjesnim odborima Odluka o izmjenama i dopunama […]
Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2010. godinu
Odluka o davanju na korištenje i upravljanje prostora mjesnim odborima
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini zakupnine za davanje u zakup javne površine
Odluka o općim uvjetima organizacije naplate i kontrole parkiranja vozila na javnim parkiralištima Grada Novog Vinodolskog
30. svibnja 2012.

Etički kodeks Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog

Etičkim kodeksom Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog, koji je  na osnovi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, donio gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog […]

Etičkim kodeksom Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog, koji je  na osnovi Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, donio gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Oleg Butković, uređuju se pravila dobrog ponašanja zaposlenika Gradske uprave, utemeljena na propisima, gradskim javnim politikama, pravilima struke i široko prihvaćenim dobrim običajima, kako u odnosu s korisnicima usluga, tako i u međusobnim odnosima zaposlenika te osiguranju poštovanja zajamčenih prava zaposlenika. Etičkim kodeksom upoznaje se korisnike usluga s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od zaposlenika Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog. Etički kodeks je u prilogu.

E-mail: [email protected]
Tel: 051 791 – 055

Etički kodeks Gradske uprave
ZAKLJUČAK – ETIČKI KODEKS
27. studenoga 2012.

Zaključak o stipendiranju darovitih učenika i studenata

Zaključak o stipendiranju darovitih učenika i studenata
Zaključak o stipendiranju darovitih učenika i studenata
14. veljače 2013.

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novi Vinodolski
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Novi Vinodolski
Skip to content