Novosti


28. svibnja 2021.

Obavijest o povremenom zatvaranju prometa u ulici Antona Mažuranića

Zbog izvođenja radova asfaltiranja spoja Antona Mažuranića i Trga Ivana Mažuranića, danas 28.svibnja, u vremenu od 8 do 17 sati povremeno će biti […]

Zbog izvođenja radova asfaltiranja spoja Antona Mažuranića i Trga Ivana Mažuranića, danas 28.svibnja, u vremenu od 8 do 17 sati povremeno će biti zatvoren promet u ulici Antona Mažuranića.

27. svibnja 2021.

Obavijest o zatvaranju prometa u Vinodolskoj ulici

Zbog završnih radova na signalizaciji kružnog raskrižja na Melu, danas 27.5.2021. od 11 do 17 sati za sav promet zatvara se Vinodolska ulica […]

Zbog završnih radova na signalizaciji kružnog raskrižja na Melu, danas 27.5.2021. od 11 do 17 sati za sav promet zatvara se Vinodolska ulica – od raskrižja Bočak do raskrižja Mel.

26. svibnja 2021.

Obavijest o privremenom zatvaranju ŽC 5064

Zbog pripreme za asfaltiranje od četvrtka 27.5.2021. u 8:00 sati do petka 28.5.2021. u 16:00 sati  zatvara se za sav promet ulica Antona […]

Zbog pripreme za asfaltiranje od četvrtka 27.5.2021. u 8:00 sati do petka 28.5.2021. u 16:00 sati  zatvara se za sav promet ulica Antona Mataije od kružnog toka Mel do TC Tommy.

21. svibnja 2021.

Primopredaja dužnosti Gradonačelnika

S jučerašnjim danom rezultati Lokalnih izbora 2021. postali su konačni, stoga je danas 21.svibnja 2021. godine Tomislav Cvitković po potpisu primopredajnog zapisnika preuzeo […]

S jučerašnjim danom rezultati Lokalnih izbora 2021. postali su konačni, stoga je danas 21.svibnja 2021. godine Tomislav Cvitković po potpisu primopredajnog zapisnika preuzeo dužnost od dosadašnjeg gradonačelnika Velimira Piškulića, odnosno ulogu nositelja izvršne vlasti.

Mandat gradonačelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog gradonačelnika.

Prilikom potpisivanja primopredajnog zapisnika gospodin Piškulić zahvalio se svim djelatnicima Gradske uprave na suradnji, zaželio je novoizabranom gradonačelniku mnogo sreće i uspjeha u daljnjem radu, te istaknuo da uz kvalitetnu ekipu rezultati sigurno neće izostati.

Novi gradonačelnik Cvitković zadržat će praksu primanja građana Grada Novog Vinodolskog i ostalih zainteresiranih osoba na način da  termin dogovore  pozivom na broj telefona +385 51 554 350. A za sve  pismene upite i dopise gradonačelniku građani se mogu obratiti na adresu e-pošte [email protected].

 

18. svibnja 2021.

HRVATSKE AUTOCESTE: Javni oglas za otkup zemljišta

U svrhu provođenja postupka otkupa zemljišta odnosno uspostava prava služnosti (postupka nepotpunog izvlaštenja), a u svrhu izgradnje A7 Križišće – Žuta Lokva, dionice: […]

U svrhu provođenja postupka otkupa zemljišta odnosno uspostava prava služnosti (postupka nepotpunog izvlaštenja), a u svrhu izgradnje A7 Križišće – Žuta Lokva, dionice: Selce – Novi Vinodolski od km 17+500,00 do km 25+144,55 i to za: izmještanje 110 i 220 kV dalekovoda u k.o. Novi, Hrvatske autoceste d.o.o. objavljuju Javni oglas odnosno opću ponudu vlasnicima zemljišta.

Sadržaj Javnog oglasa možete preuzeti ovdje.

17. svibnja 2021.

Obavijest o zatvaranju prometa

Zbog izvedbe radova asfaltiranja, sutra 18.svibnja 2021. godine u vremenu od 7:00 do 17:00  sati za sva vozila zatvara se promet u Ulici […]

Zbog izvedbe radova asfaltiranja, sutra 18.svibnja 2021. godine u vremenu od 7:00 do 17:00  sati za sva vozila zatvara se promet u Ulici Antona Mataije od TC Lidl do TC Plodine. U slučaju loših vremenskih uvjeta, radovi se odgađaju za prvi sljedeći sunčani dan.

13. svibnja 2021.

Ispravak Natječaja za davanje u zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine PGŽ, br. 12/19),  objavljuje Ispravak Natječaja, objavljenog na […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine PGŽ, br. 12/19),  objavljuje Ispravak Natječaja, objavljenog na web stranicama Grada Novi Vinodolski za davanje na zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska kojim se brišu lokacije.

Sadržaj Ispravka Natječaja možete preuzeti ovdje.

13. svibnja 2021.

Obavijest o provođenju proljetne deratizacije

Obavještavamo vas da će se od 17. (ponedjeljak) do 19. svibnja (srijeda) 2021. godine na području Grada Novi Vinodolski provoditi sustavne mjere proljetne […]

Obavještavamo vas da će se od 17. (ponedjeljak) do 19. svibnja (srijeda) 2021. godine na području Grada Novi Vinodolski provoditi sustavne mjere proljetne deratizacije i larvicidne dezinsekcije  javnih površina, trgova i parkova.

Sustavna deratizacija će se provoditi rasutim i parafinskim mamcima koji će se postavljati na javne površine. Kako bi se zadane mjere provele uspješno potrebna je suradnja svih stanovnika Grada Novog Vinodolskog, stoga vas molimo da ne dirate i ne premještate zatrovane deratizacijske meke.

RASPORED PROLJETNE DERATIZACIJE I LARVICIDNE DEZINSEKCIJE:

12. svibnja 2021.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta poslovne namjene

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.) te Odluka Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-01/21-10/4, UR.BROJ: 2107/02-01-21-2, od 14. travnja 2021.god , Grad Novi Vinodolski objavljuje Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta poslovne namjene.

Predmet natječaja:

  • k.č.br. 6609/2, oranica, površine 248 m², upisana u zk.ul. 5436, k.o. Novi
  • k.č.br. 6611/1, oranica Veli orih, površine 306 m², upisana u zk.ul. 5881, k.o. Novi
  • k.č.br. 6693/8, dvorište, površine 5 m², upisana u zk.ul. 28, k.o. Novi
  • k.č.br. 6701, oranica Veli orih u Podobrovi, površine 219 m², upisana u zk.ul. 515,    k.o. Novi
  • k.č.br. 6702, oranica i trsje Veli orih u Podobrovu, površine 198 m², upisana u zk.ul. 28, k.o. Novi
  • k.č.br. 6703/1, dvorište, površine 2219 m², upisana u zk.ul. 28, k.o. Novi

Početna cijena 1 m² zemljišta je 149,53 kn, odnosno ukupno 477.900,00 kn za sva oglašena zemljišta.

Sadržaj i uvjete Natječaja možete preuzeti ovdje.

Dopunu Natječaja za prodaju građevinskog zemljišta poslovne namjene, objavljenog 12.5.2021. godine preuzmite ovdje.

12. svibnja 2021.

Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine, br. 12/19) i Zaključka, KLASA: 372-03/21-01/19, URBROJ: 2107/02-04-21-5 […]

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine, br. 12/19) i Zaključka, KLASA: 372-03/21-01/19, URBROJ: 2107/02-04-21-5 od 06.05.2021. godine, raspisuje Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska.

Sadržaj i uvjete Natječaja možete preuzeti ovdje.

Pristigle ponude otvarat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog dana 25. svibnja 2021. godine (utorak), s početkom u 12 sati, a sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog, na tel. 051/554-363 svakim radnim danom od 12 do 13,30 sati.

 

 

 

 

Skip to content