Novosti


Natječaj za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju čl. 10. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ, br. 40/10 i 16/15), raspisuje Natječaj za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine.

Predmet ovog Natječaja je davanje u zakup dijela k.č.1390/1 k.o. Novi, u naravi javno prometna površina-parkiralište na Bahalinu, koje se daje na korištenje na rok od godine dana za potrebe prometnog vježbališta, tlocrtne površine 60,00 m x 8,50 m, odnosno  ukupne površine 510,00 m².

Sadržaj i uvjete Natječaja možete preuzeti ovdje, a sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski, na telefon 051/554-363 svakim radnim danom od 12,00 do 13,30 sati.

Pristigle ponude otvarat će se u Gradskoj vijećnici dana 21.06.2021.godine (ponedjeljak) s početkom u 11.30 h.

 

Skip to content