Novosti


25. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Marina

-MUP, PU Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite utvrdilo je svoje pozitivno mišljenje broj: 511-09-21/1-161/397-2005 ZB, dana 6.prosinca 2005. godine.
-Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, dostavio je svoje pozitivno mišljenje, klasa: 612-08/05-10/420, dana 14. prosinca 2005. godine.
-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva dostavilo je također pozitivno mišljenje i to pod klasom: 350-02/05-01/217 od 2. siječnja 2006. godine.
-Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje daje svoje pozitivno mišljenje 23. svibnja 2006., pod brojem: 179/06/MŠ
-Ured državne uprave u PGŽ, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Crikvenica izdaje suglasnost klasa: 350-05/06-01/153 od 29. svibnja 2006. g.
-Ministarstvo kulture, uprava za zaštitu prirode dostavlja naknadno svoju suglasnost klasa: 612-07/06-49/589 od 28. rujna 2006. godine.

Konačni prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolskidobio je suglasnostMinistarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, Zagreb, te je usvojen na sjednici Gradskog vijeća održanoj 28.prosinca 2006. godine.

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski objavljena je u Službenim novinama Primorsko – goranske županije, broj 55/06.

Skip to content