Novosti


5.sjednica Gradskog vijeća, 6.prosinca 2005.

Proračun Grada Novi Vinodolski za 2006.g.

Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2006. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu

Suglasnost KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski na zaduživanje kod Hrvatskih voda d.d. Zagreb

Odluka kojom se članovi Gradskog poglavarstva Grada Novi Vinodolski zadužuju se za pojedina područja

Rješenje o imenovanju Komisije za popis birača

Rješenje o imenovanju Komisije za imenovanje ulica i trgova

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Jedna od akcija koju provode svake godine je i akcija «Solidarnost na djelu» Sredstva od ove akcije namijenjena su osobama u potrebi.

Tijekom Domovinskog rata i nakon njega jedna od najznačajnijih djelatnosti Crvenog križa je SLUŽBA TRAŽENJA. Tražili su se podaci nestalih, zarobljenih, uhićenih i ranjenih i poginulih. Tako je i naše društvo primalo i distribuiralo obiteljske poruke. sudjelovalo u traženju nestalih osoba, obavještavalo obitelji o identifikaciji njihovih najmilijih. Da bi stručno obavljali ovaj posao volonteri i djelatnici prošli su određenu edukaciju., a bili su i sami domaći takvih edukacija od strane HCK i Međunarodnog odbora C.K., te domaćini seminara o širenju znanja o Međunarodnom humanitarnom pravu i ljudskim pravima. Po odluci Njemačkog saveznog parlamenta dodjeljivana je jednokratna novčana pomoć žrtvama nacizma . Da bi bivši zarobljenici i njihove obitelji dobile tu pomoć, obradu je radio C.K. kao i za zarobljenike Austrijskih logora.

Od 2000. godine naš Crveni križ uspješno provodi dva programa.

Prvi je program Likovne radionice kroz koju je prošlo cca sto djece. Za sobom imaju šest izložbi u gradu i susjednim gradovima. Dosadašnji radovi su im bili u keramici i batiku. Sa radovima su sudjelovali na nekoliko natječaja i polučili dobre rezultate . U sklopu ove radionice uz pomoć našeg komunalnog poduzeća «Ivanj», mnoge sponzore i «Luru» gradu su poklonili «EKO-IGRALIŠTE».

Drugi program je program podizanja kvalitete života koji podrazumijeva istodobno stručno djelovanje prema djetetu i prema njegovoj obitelji i prema lokalnoj zajednici . U programu sudjeluju različiti profili stručnjaka i surađuje se sa različitim službama i institucijama. Program je okrenut različitim aktivnostima, a četiri su najznačajnije:

-djelatnost savjetovališta za djecu , mladež i obitelj

-klub liječenih alkoholičara

-rad u grupi s djecom s poteškoćama u komunikaciji

– individualni rad s djecom i mladima s poremećajima u ponašanju

Skip to content