Novosti


50. sjednica Gradskog poglavarstva, 21. travnja 2008.

Dnevni red 50. sjednice Gradskog poglavarstva DJELOVANJE KLUBA U 1980. GODINI

U 1980. godini nastavljeno je juniorsko prvenstvo regionalne lige, a “Vinodol” je sve svoje utakmice odigrao kao domaćin u dvorani osnovne škole Crikvenica. Juniorska ekipa “Vinodola” zauzela je u ovom takmičenju posljednje mjesto.Ubrzo nakon prestanka juniorskog prvenstva nastavljeno je tak­mičenje u Primorsko-goransko-ličkoj regiji. U odnosu na pret­hodnu takmičarsku godinu liga je bila daleko jača jer su su­djelovale ekipe Crikvenice i Raba koje su ispale iz Hrvatske lige-zapad. Ekipa “Vinodola” igrala je u ovom prvenstvu značajnu ulogu da bi u konačnom poretku na svršetku takmičenja ekipa zauzela 3. mjesto.
Igrači i članovi uprave bili su u toku 1980.godine aktivni neprekidno skoro cijelu godinu jer je takmičenje seniorske ekipe završeno u lo-om mjesecu. Od niza akcija sprovedenih tokom 1980. godine potrebno je is­taći da su zahvaljujući Šumskom gospodarstvu Senj – OOUR Novi Vinodolski podignuti zidovi buduće svlačionice a 18.5.1980.g. zajedničkom akcijom izgrađena je betonska ploča svlačionice.
U razvoju sporta posebno košarke u Novom 1980.g. zauzima značajno mjesto. Dovršenjem izgradnje osnovne škole “Ivan Mažuranić” učenici i sportaši dobili su na dar novu sportsku dvora­nu. Sportašima, posebno košarkašima, stvoreni su idealni uvjeti za daljnji razvoj fizičke kulture u Novom.

Skip to content