Novosti


6. sjednica Gradskog vijeća – 13. prosinca 2017. godine u 18 sati

KLASA: 021-05/17-50/15

URBROJ: 2107/02-01-17-1

Novi Vinodolski, 7. prosinca 2017. godine

Na temelju članka 25. stavak 1. točka 2., te čl. 83. st. 2. i 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 28/09 i 12/13) sazivam 6. sjednicu Gradskog vijeća za dan

 

13. PROSINCA 2017. GODINE (SRIJEDA)

U 18,00  SATI

 

D N E V N I     R E D

Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća.

VIJEĆNIČKA  PITANJA I PRIJEDLOZI

1.) a) Prijedlog Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu sa Projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu i sastavnim Programima

b) Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

c) Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

d) Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu

e) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu

2.) Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

  

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

            Neven Pavelić, v.r.

Poziv – 6. sjednica

Skip to content