Novosti


AKTI GRADA I NJIHOVA OBJAVA

Gradsko vijeće na temelju prava i ovlasti utvrđenih zakonom i Statutom, donosi Statut, Poslovnik, odluke i proračun Grada, godišnji obračun proračuna, preporuke, rješenja, zaključke, deklaracije i rezolucije, te daje vjerodostojna tumačenja Statuta ili drugih općih akata Gradskog vijeća.

Gradsko poglavarstvo donosi Poslovnik, odluke, pravilnike, rješenja, zaključke, deklaracije, opće akte kad je za to ovlašteno zakonom ili općim aktom Gradskog vijeća.

Radna tijela Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva donose zaključke.

Ponovo vinogradi u Vinodolu Vinarstvo, koje je početkom i sredinom XIX. stoljeća bilo u ovom kraju najveći izvor prihoda, uslijed bolesti vinove loze, gospodarske krize i ratova do kraja XX. stoljeća gotovo je sasvim zamrlo, a time i prije spomenuti običaj.

Po završetku Domovinskog rata, Vukovarci, prognani stanovnici vinorodnog sjeveroistoka Hrvatske, našli su svoje utočište u ovom kraju. Svojom sposobnošću i izuzetnom marljivošću zasadili su u Novom Vinodolskom, u Pavlomiru, nove vinograde i pokrenuli proizvodnju vina. Slijedili su ih i drugi.

Njihov je trud urodio plodom.

Skip to content