Novosti


DIVLJE DEPONIJE SMEĆA U ZELENOM NOVLJANSKOM ZALEĐU

SMECE1
Prekrasne predjele zelenog novljanskog zaleđa nedavno su onečistili neodgovorni pojednici i tvrtke stvarajući divlje deponije, na kojima su odložili ogromne količine raznovrsnog otpada, što ugrožava prirodu i stvara ružnu sliku posjetiteljima među kojima su brojni turisti, biciklisti, planinari, šetači, ali i stanovnici obližnjih naselja, koji s negodovanjem reagiraju i traže da se nelegalni odlagači sankcioniraju.
SMECE2
Obilazeći gradsko područje komunalni redari su u nekoliko navrata i na više lokacija u novljanskom zaleđu, po dojavi građana i djelatnika KTD Ivanj d.o.o., pronašli velike količine otpada u crnim vrećama sadržine većinom hrane, plastičnih i drugih boca, računa. Prema računima i drugim dokumentaima nađenim u vrećama proizlazi da je počinitelj prekršaja tvrtka Luje d.o.o., koja u Klenovici i Kozici ima autokampove, a prilikom očevida sačinjeni su zapisnici. Redari su izdali prekšajne naloge za dvije lokacije “Vidikovac Kuk” i “Suvo polje” u Krmpotama, u tijeku je izdavanje rješenja o uklanjanju otpada, ukoliko ne uklone smeće sami u određenom roku, učinit će to Grad i Ivanj na njihov trošak. Redari i dalje obilaze zaleđe Grada i pronalaze nove lokacije, te slijede nove kazne za Luje d.o.o. – doznajemo u Upravnom odjelu za komunalni sustav Grada Novog Vinodolskog. Prijave su poslane i nadležnim inspekcijama – inspekciji zaštite okoliša i šumarskoj inspekciji. 
SMECE4
Nelegalni otpad koji bi trebao završiti na uređenom odlagalištu odložen je i 20. kolovoza ove godine na dvije lokacije u blizini deponije Duplja. Naime, komunalni redari Grada Novi Vinodolski, prilikom redovnog obilaska područja Grada, pronašli su na dvije lokacije velike količine odbačene odjeće, obuće. Lokacije se nalaze u zaleđu Novog Vinodolskog iza deponije Duplja na protupožarnoj cesti na razmaku od nekoliko stotina metara. Iz količine odbačene odjeće i iz činjenice da se radi isključivo o odjeći i obući, te nekoliko usisivača, za pretpostaviti je da se radi o prikupljenoj i odbačenoj humanitarnoj pomoći. Komunlani redari nisu mogli utvrditi toko je počinitelj ovog prekršaja. Ako se ne pronađu počinitelji ovog nedjela uklanjanje nelegalno odloženog otpada ići će na račun Grada Novog Vinodolskog ako je divlji deponij na gradskom zemljištu, odnosno na račun države, ako je na državnom zemljištu.

Skip to content