Novosti


Dječji vrtić “Fijolica” danas

Dječji vrtić »Fijolica« u Novom Vinodolskom pohađa nešto više od 100 djece, a rad je organiziran u pet skupina primarnog programa i to jedna jaslička skupina i 4 skupine vrtićke dobi od kojih je jedna poludnevna i tri cjelodnevne. Plan Grada – link Hoće li uspjeti, pitanje je sad

Skip to content