Novosti


Dječji vrtić Fijolica: Lista djece primljene u vrtić za pedagošku 2017./2018. godinu

DJEČJI VRTIĆ “FIJOLICA” NOVI VINODOLSKI

KLASA: 601-01/17-10/01

URBROJ: 2107/02-11-10-17-2

Novi Vinodolski, 31.05.2017. godine.

 

Na temelju članka 10. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić FIJOLICA, KLASA:601-02/15-02/03, URBROJ:2107/02-11-02-15-1 od 27.06.2015. godine, Komisija za provođenje upisa djece u Dječji vrtić FIJOLICA objavljuje

 

LISTU DJECE PRIMLJENE U VRTIĆ ZA PEDAGOŠKU  2017./2018. GODINU

 

10-SATNI  PROGRAM  JASLICA

  •  PRIMLJENA  DJECA – NEMA ZAPRIMLJENIH PRIJAVA                                         

                                                          

10-SATNI  PROGRAM  VRTIĆA

  • PRIMLJENA  DJECA 
  1. Crnković Elena
  2. Dadasović Paola
  3. Pećanić Nikol
  4. Pemper Mauro
  5. Polić Lara
  6. Sokolić Lorenzo
  7. Uremović Lovro

 

5,5-SATNI  PROGRAM  VRTIĆA

  • PRIMLJENA  DJECA – NEMA ZAPRIMLJENIH PRIJAVA

 

Roditelj može podnijeti žalbu na Prijedlog liste Upravnom vijeću Dječjeg vrtića FIJOLICA. Žalba se podnosi u pisanom obliku u roku od 8 dana računajući od dana objave.  Upravno vijeće odlučuje o žalbi u roku od 8 dana računajući od dana primitka žalbe.

            Po konačnosti Rezultata upisa, a prije zaključivanja Ugovora o korištenju programa Vrtića, roditelj je dužan :

            – dostaviti Vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta,

            – uplatiti predujam u visini mjesečnog iznosa sudjelovanja roditelja u cijeni Vrtića,

            – potpisati izjavu o ovlaštenim osobama koje mogu dovoditi i odvoditi dijete iz Vrtića.

   

Ukoliko roditelj, bez opravdanog razloga, ne ispuni gore navedene obveze ni nakon naknadnog poziva Vrtića, dijete se briše s Liste upisanih.

Ugovor o korištenju programa Vrtića mora biti zaključen najkasnije do 31. kolovoza 2017. godine. Ukoliko roditelj ne potpiše Ugovor do toga roka, dijete se briše s Liste upisanih.

Pedagoška godina počinje 01. 09. 2017. godine.

 Od osobnih stvari dijete treba imati:

– papuče

– ručnik

– pidžamu – za 10-satne programe

Djeci i roditeljima želimo ugodan boravak u našem Vrtiću!!!

 

Komisija za provođenje upisa

                       

Skip to content