Novosti


EKO AKCIJA Luka Novi Vinodolski 2007.

Važenje lokacijske dozvole Lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. Na zahtjev investitora, važenje lokacijske dozvole može se produžiti za još dvije godine, ako se nisu promijenili dokumenti prostornog uređenja U tom periodu potrebno je podnijeti zahtjev za građevnu dozvolu ili započeti s radovima za koje prema posebnim propisima nije potrebna građevna dozvola.

Skip to content