Novosti


Humanitarna akcija “Za Mićeg darujmo srcem”

Humanitarna akcija “Za Mićeg dajemo srcem” se nastavlja u subotu 13.02.2009. u 15.00 sati na nogometnom igralištu “Bahalin” u Novom Vinodolskom, susretom NK “Vinodol” – NK “Crikvenica”

Cijena ulaznice 30,00 kuna.

Javni uvid

Uvid u Prijedlog prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski može se izvršiti u Gradskoj vijećnici, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 8,00 – 14,00 sati.

Do zaključenja javne rasprave, sudionici u javnoj raspravi mogu dati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi u Gradskoj vijećnici ili dostavljanjem pismenih primjedbi i prijedloga Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se razmatrati niti uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Tekstualni dio Prijedloga plana dostupan je i na dnu ove web straniceu obliku:*.pdf i *.zip
Tekstualni dio Planasastoji se od dva djela: Obrazloženja – općenitog dijela i Provedbenih odredbi – temeljem kojihse određuju uvjeti gradnje i uređenja prostora.

Skip to content