Novosti


II. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa: Administrativni referent-tajnik

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 112-03/18-30/4

Urbroj: 2107/02-05-19-5

Novi Vinodolski, dana 29. siječnja 2019. godine

 

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11 i 4/18) Povjerenstvo za provedbu oglasa donosi dana 29. siječnja 2019. godine

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

Provedena je prethodna provjera znanja kandidata za radno mjesto – administrativni referent – tajnik, dana 28. siječnja 2019. godine  s početkom u 8,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu su kandidati bili obaviješteni putem web stranica Grada, 5 dana prije provjere  i to sljedeći kandidati:

  1. D. P. D. (Korišteni inicijali imena i prezimena kandidata/kinje)
  2. SANDRA NIŽETIĆ, Kralja Zvonimira 21, Novi Vinodolski 51250

Pismenoj provjeri znanja pristupila je:

SANDRA NIŽETIĆ, Kralja Zvonimira 21, Novi Vinodolski 51250       

Pismenoj provjeri znanja nije pristupila kandidatkinja pod rednim brojem:

  1. D. P. D. (Korišteni inicijali imena i prezimena kandidata/kinje),

te se smatra da je povukla svoju prijavu na natječaj.

U pismenoj provjeri znanja  kandidatkinja SANDRA NIŽETIĆ ostvarila je rezultat iznad 50% te pristupila intervjuu. 

Ostvarila je slijedeće bodove:

  • SANDRA NIŽETIĆ, Kralja Zvonimira 21, Novi Vinodolski 51250 – pismena provjera 9,8 bodova i intervju 8,4 bodova

Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

  1. SANDRA NIŽETIĆ, Kralja Zvonimira 21, Novi Vinodolski 51250 – ukupno bodova 18,2,

i istu prosljeđuje pročelniku Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti na donošenje Rješenja o prijmu i Rješenja o rasporedu .

           POVJERENSTVO

  1. Dijana Knez, predsjednik,
  2. Tomislav Cvitković, član,
  3. Dino Stošić, član.

II. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa – rang lista

Skip to content