Novosti


Informacija o Javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Sibinj Krmpotski 2

Temeljem odredbi čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (N.N.RH, broj: 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja SIBINJ KRMPOTSKI 2 (T35) (Službene novine PGŽ, broj: 46/18) i Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja SIBINJ KRMPOTSKI 2 (T35).

Više na sljedećoj poveznici.

Skip to content