Novosti


Izrada ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ, broj: 31/12) Grad Novi Vinodolski kao nositelj izrade prostornog plana

obavještava javnost da se pristupilo izradi:

ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

             O prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski provest će se javna rasprava koja će biti objavljena u službenom glasilu i dnevnom tisku najmanje osam dana prije početka rasprave.

KLASA:    350-02/12-20/3
URBROJ:2107/02-01-12-4
Novi Vinodolski, 07.09.2012.

Odluka o izradi (Sl.n. 31/12)

Skip to content