Novosti


Javna rasprava o Prijedlozima planova: UPU luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva – UPU 31 i III. Ciljane izmjene Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Grad Novi Vinodolski

Upravni odjel za urbanizam i razvoj

Temeljem odredbi čl. 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N.RH, broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva – UPU 31 (Službene novine PGŽ, broj 27/13), Odluke o izradi III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ, broj 27/13 i 40/13)  i Zaključaka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski od 22.11.2013. godine objavljuje se

 JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja luke otvorene

za javni promet lokalnog značaja Muroskva – UPU 31

i

o Prijedlogu III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja

Grada Novi Vinodolski

            Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva – UPU 31  započinje 9.12.2013. godine i završava  8.1.2014. godine.

Javna rasprava o Prijedlogu  III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski započinje 16.12.2013. godine i završava  24.12.2013. godine.

Javni uvid u Prijedloge planova se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 9,00 – 13,00 sati.

Tekstualni dio Prijedloga planova dostupan je tijekom javne rasprave i na web stranici Grada Novi Vinodolski: www.novi-vinodolski.hr (Prostorni planovi).

Javno izlaganje Prijedloga planova održat će se 19. prosinca 2013. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski i to:

– u 12,00 sati javno izlaganje Prijedloga III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

– u 13,00 sati javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva – UPU 31.

Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Novog Vinodolskog ili dostaviti poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski ili upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNIK ODJELA

Vesna Mrzljak, dipl.iur.

OBJAVA
Skip to content