Novosti


JAVNA RASPRAVA o Stručnoj podlozi zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole odlagališta otpada Duplja, Novi Vinodolski, Donji Zagon bb

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša na temelju članka 16. stavka 1., 3. i 4., članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine”, broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I 351-03/14-02/60, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-7 od 17. srpnja 2014. godine objavljuje početak

 

JAVNE RASPRAVE

o Stručnoj podlozi zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole odlagališta otpada Duplja, Novi Vinodolski, Donji Zagon bb   

 

  1. Javna rasprava o Stručnoj podlozi zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole odlagališta otpada Duplja (u daljnjem tekstu: Stručna podloga) započet će 11. kolovoza i trajat će do 9. rujna  2014. godine.
  1. Javni uvid u Stručnu podlogu može se izvršiti u Gradu Novom Vinodolskom, Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Trg Vinodolskog zakona 1/I. kat, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.
  1. Sažetak Stručne podloge biti će danom početka javne rasprave (koji je istodoban s početkom javnog uvida) objavljeni javnosti i zainteresiranoj javnosti  i na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode: http://puo.mzoip.hr/.

4.   Javno izlaganje o Stručnoj podlozi održati će se dana:

–          u utorak, 26. kolovoza 2014. godine, u vijećnici Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1/I.kat, s početkom u 17,00 sati.

  1. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti

      mogu se:

–          upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,

–          dostaviti u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Slogin kula bb, s naznakom Javna rasprava o Stručnoj podlozi zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole odlagališta otpada Duplja, Novi Vinodolski, Donji Zagon bb, te na e-mail adresu: [email protected]“>[email protected],  zaključno s danom završetka javne rasprave.

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja.  

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

 

OGLAS – JAVNE RASPRAVE

o Stručnoj podlozi zahtjeva za ishođenje okolišne dozvole odlagališta otpada Duplja, Novi Vinodolski, Donji Zagon bb  

Skip to content