Novosti


JAVNI POZIV IZNAJMLJIVAČIMA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PROGRAM KREDITIRANJA “KVARNER FAMILY 2015.”

Objavljen Javni poziv iznajmljivačima za podnošenje zahtjeva na Program kreditiranja „KVARNER FAMILY 2015.“ na području Primorsko-goranske županije

Primorsko-goranska županija objavila je Javni poziv iznajmljivačima za podnošenje zahtjeva na Program kreditiranja Kvarner Family 2015. na području Primorsko-goranske županije namijenjen kvarnerskim iznajmljivačima koji nose ovu oznaku kvalitete smještaja.
Cilj Programa je unapređenje usluge i podizanje kvalitete smještaja u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu na području Primorsko-goranske županije.
Primorsko-goranska županija subvencionira kamatu na odobrene kredite, pa će kamatna stopa, ovisno koju od tri banke odabere korisnik, biti:
• do najviše 1% godišnje, fiksno, za cijelo razdoblje otplate kredita, za ulaganja na području Gorskog kotara i malih otoka Primorsko-goranske županije (Unije, Susak, Ilovik, Vele i Male Srakane),
• do najviše 2% godišnje, fiksno, za cijelo razdoblje otplate kredita, za ulaganja u preostala područja Primorsko-goranske županije.
Najniži iznos kredita je 20.000 kuna, a najviši 100.000 kuna. Rok otplate je do 5 godina, s uključenim počekom od jedne godine.
Prijave se zaprimaju do iskorištenja kreditnog potencijala. Više informacija nalazi se na www.pgz.hr

 

 

 

Skip to content