Novosti


JAVNI POZIV UMIROVLJENICIMA: Jednokratne novčane potpore (božićnice) u 2019. godini

Temeljem Odluke gradonačelnika o odobravanju jednokratne isplate umirovljenicima (božićnica), KLASA: 550-01/19-01/17, URBROJ: 2107/02-04-19-2, od 29. studenog 2019. godine, u skladu s člankom 29. Odluke o socijalnoj skrbi (SN PGŽ broj 21/16) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Velimir Piškulić, oec. raspisuje sljedeći

 

Javni poziv umirovljenicima s područja Grada Novog Vinodolskog o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu potporu (božićnicu) u 2019. godini

 

Pozivaju se umirovljenici s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog da ostvare pravo na jednokratnu novčanu potporu (božićnicu).

Iznos jednokratne novčane potpore po umirovljeniku određen je prema visini mirovinskih primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima)  i to:

  • 0.00  –  2.000,00 kuna            ⇒ 300,00 kuna potpore
  • 2.000,01 – 3.000,00 kuna      ⇒ 250,00 kuna potpore
  • 3.000,01 – 4.000,00 kuna      ⇒ 200 kuna potpore
  • 4.000,01 kuna i više                  ⇒ 150 kuna potpore

KAKO OSTVARITI PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POTPORU:

Pravo na jednokratnu novčanu potporu (božićnicu) umirovljenici mogu ostvariti osobnim dolaskom u predvorje Doma kulture, Korzo hrvatskih branitelja 2, Novi Vinodolski, u sljedećim terminima:

16., 17., 18., 19. i 20. prosinca od 08.00 do 14.00 sati.

 UMIROVLJENICI SU OBVEZNI DATI NA UVID TE DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

– Osobna iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu (na uvid službenoj osobi),

– Dokaz o visini mirovine koji se predaje i ostaje kod službene osobe (odrezak tuzemne i/ili inozemne mirovine za 11. mjesec 2019. godine ili druga odgovarajuća dokaznica).

GRAD NOVI VINODOLSKI

Javni poziv
Skip to content