Novosti


Javni poziv vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal

KLASA: 351-02/17-20/7

URBROJ: 2107/02-07-17-1

Novi Vinodolski, 25. rujna 2017. godine

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog temeljem članka 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13) i člankom 30. Pravilnika o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine broj 69/16), objavljuje

J A V N I  P O Z I V

vlasnicima odnosno korisnicima građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal

Pozivaju se vlasnici/korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Grada Novog Vinodolskog, da sukladno odredbi članka 18. stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine 69/16) dostave podatke o lokacijama tih građevina (kuće, garaže, pomoćni objekti, poljoprivredni objekti, gospodarski objekti i sl.), kao i podatke o procjeni količina, vrsti i stanju materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Rok za prijavu je zaključno do 10. listopada 2017. godine dostavom popunjenog i potpisanog obrasca prijave građevina u kojima se nalazi azbest.

Ispunjeni obrasci mogu se predati osobno u pisarnicu Grada Novog Vinodolskog ili poslati poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski. Obrasci se također mogu dostaviti i putem e pošte: [email protected].

Prikupljeni podaci će se po isteku roka za prijavu proslijediti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest.

PROČELNIK

Domagoj Kalanj


Javni poziv

Obrazac

Info – azbest

Skip to content