Novosti


Javni poziv

Svim zainteresiranim kandidatima za sudjelovanje u Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj  2011. godine za područje Primorsko-goranske županije kao popisivači ili kontrolori.

Kandidati koji su punoljetni, imaju završenu najmanje srednju školu, komunikativni i čitkog rukopisa, obvezni su pristupiti prijavi ispunjavanjem upitnika za prijavu, koje će biti obavljeno po područjima kako slijedi u dokumentu u privitku.

Poslovna zona Kargač

Druga poslovna zona – Kargač smještena je na sjeveroistočnom dijelu Grada Novog Vinodolskog uz lokalnu cestu Novi Vinodolski – spoj na županijsku cestu Donji Zagon – Ledenice. Pored lokacije Kargač nalazi se elektrovod i razvijena infrastruktura u smjeru Grada Novog Vinodolskog. Ta zona zauzima površinu od 14.53 hektara. Na dijelu planiranog zahvata koji je obuhvaćen Prostornim planom uređenja sada još ne posluju poduzetnici. Kao potpora razvoju autohtone turističke ponude nameće se razvoj te poslovne zone namijenjen prvenstveno ekološkoj proizvodnji vezanoj za poljoprivredne i prehrambene proizvode te ostalim proizvodnim i obrtničkim djelatnostima vezanim za turistički razvoj vinodolskog i crikveničkog kraja.

Do kraja 2008. predviđa se osnivanje pet proizvodnih i skladišnih hala ukupne površine 10.000 četvornih metara, a do 2010. očekuje se izgradnja još sljedećih 10.000 kvadrata zatvorenog prostora kada bi zona bila i potpuno ispunjena.

Skip to content