Novosti


KONCESIJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREMJEŠTANJA I ČUVANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA, TE BLOKIRANJA I DEBLOKIRANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA

Grad Novi Vinodolski je objavio OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA PREMJEŠTANJA I ČUVANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA, TE BLOKIRANJA I DEBLOKIRANJA NEPROPISNO PARKIRANIH I ZAUSTAVLJENIH VOZILA u Oglasniku javne nabave dana 15.05.2014., broj objave 2014/S 01K-0024299.

Dokumentaciju potrebnu za podnošenje ponude može podići ovlaštena osoba ili predstavnik, zainteresirani ponuditelj od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u EOJN u prostorijama Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša svakog radnog dana od 11 do 13 sati uz predočenje dokaza o uplati troškova dokumentacije u iznosu od 200,00 kn na račun Grada Novi Vinodolski broj: HR4424020061829000002, s naznakom poziva na broj: 7706-OIB, model: 68. Pod svrhom plaćanja navesti da se radi o uplati za preuzimanje Dokumentacije za nadmetanje za PAUK VOZILO.

Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51 250 Novi Vinodolski, s naznakom: «Ponuda za dodjelu koncesije – pauk vozilo – ne otvaraj» te s naznakom i adresom ponuditelja. Ponuda mora stići na naznačenu adresu zaključno do 20. lipnja 2014. godine do 10:00 h, bez obzira na način dostave ponude.

Otvaranje ponuda će se izvršiti 20. lipnja 2014. godine u 10:00h u prostorijama Grada Novi Vinodolski, Gradska vijećnica, Trg Vinodolskog zakona 1.

 

 

 

 

 

Skip to content