Novosti


Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća održat će se dana 7. lipnja 2017. godine u 10 sati

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12, 121/16) i Odluke državnog tajnika Ministarstva uprave o ovlaštenju za sazivanje konstituirajućih sjednica predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Klasa: 023-01/17-01/217, Urbroj: 515-02-02-01/01-17-1 od 24. svibnja 2017. godine, predstojnica Ureda Državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Jasna Turak, dipl. iur., saziva

KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU 

GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVOG VINODOLSKOG

za srijedu, 7. lipnja 2017. godine u 10,00 sati

u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog,

Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1

DNEVNI RED

 1. Izbor Mandatne komisije

2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća

Svečana prisega članova Gradskog vijeća

3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja

4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog

PREDSTOJNICA

Jasna Turak, dipl. iur.

Saziv konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća

Skip to content