Novosti


LEGALIZACIJA BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA

Donošenjem I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ, broj 23/10 i 36/10) stvoreni su uvijeti za legalizaciju izgrađenih građevina, dijelova građevina i pomoćnih građevina koji nisu bili izgrađeni u skladu s odredbama Prostornog plana uređenja Grada. Legalizacija je omogućena u roku od dvije godine, računajući od dana stupanja na snagu izmjena i dopuna. Nakon proteka tog roka više neće biti u mogućnosti legalizirati bespravno izgrađene objekte, po uvjetima legalizacije.

Lovačko društvo Košutnjak Proslavi će se pridružiti i Lovačko društvo Košutnjak koje slavi 70. godišnjicu lovstva u Novom Vinodolskom i 60. godišnjicu lovačkog društva. Tom prilikom će u prostoru restorana Oleander od 17. – 21. kolovoza biti otvorena izložba lovačkih trofeja, a 5. i 6. kolovoza vas očekuje bogata ugostiteljska ponuda na Frankopanskom trgu.

Skip to content