Novosti


MINI BASKET – ŠKOLA KOŠARKE Voditelj programa: Zoran Krišković

Košarkaški klub «Vinodol» Novi Vinodolski, koji vuče svoju povijest još iz 1974. godine, motiviran potrebom da novim naraštajima, ljubiteljima košarke omogući rast i razvoj u sportskom okruženju na parketima Novog obnovio je svoj rad koncem 2002. godine. Početak je bio mukotrpan, sa nedostatnim financijskim sredstvima, bez potrebne opreme i uz uvjet korištenja dvorane osnovne škole «Ivan Mažuranić». Vlastitom angažiranošću uspjeli smo putem donatora nabaviti dvije garniture dresova, trenerke, te lopte. Većina igrača, članova kluba, su ujedno i članovi školskog kluba «Delfin» kojeg trenira isti trener, a troškove trenera, isključivo, snosi košarkaški klub «Vinodol».
Djeca su kroz Školski klub «Delfin» postigla zavidne rezultate na prvenstvu županijskih osnovnih škola u školskoj godini 2002/2003. godini, te u konkurenciji tridesetak škola osvojili odlično drugo mjesto. Na turniru Morčići 2003. generacija 89. i mlađa u konkurenciji 16 ekipa iz naše i Istarske županije bila je također druga.

Statutom se uređuje status i ustrojstvo Grada Novi Vinodolski i to: status, područje i granice, samoupravni djelokrug obilježja, pečati i Dan Grada, javna priznanja ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, imovina i financiranje, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, akti Grada i njihova objava, javnost rada, oblici suradnje i oblici povezivanja s jedinicama lokalne i područne samouprave u zemlji i inozemstvu, druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

Grad je samostalan u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom, a obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima. To su poslovi koji se odnose na: uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, te protupožarnu i civilnu zaštitu.

Cjelokupni tekst Statuta možete preuzeti na ovoj stranici.

Skip to content