Novosti


MINISTAR MARIĆ POTPISAO DVA UGOVORA O DAROVANJU NEKRETNINA OD STRANE REPUBLIKE HRVATSKE GRADU NOVOM VINODOLSKOM

Danas, 15. srpnja 2019. godine, Republika Hrvatska, Ministarstvo državne imovine daruje Gradu Novom Vinodolskom svoj suvlasnički dio nekretnine, odnosno 4748/5935 dijela k.č.br. 3683/1, k.o. Novi, površine 4269 m2, a u svrhu uređenja javnog parkirališta i javne podzemne garaže. Radi se o lokalitetu tzv. „Mavlićeve kuće“ ili „bivše garaže šumarije“, na kojem se već u idućoj ljetnoj sezoni može očekivati parkiralište javne namjene. S obzirom da je nedostatak parkirališnih mjesta jedan od ključnih infrastrukturnih problema na području Novog Vinodolskog, gradonačelnik Velimir Piškulić je danas na potpisivanju Ugovora izrazio izuzetnu zahvalnost na darovanoj nekretnini.

Drugi ugovor o darovanju odnosi se na dva pašnjaka k.č.br. 1851 i 1853, obje k.o. Novi, u Posteni, površina 378 m2 i 3543 m2, na kojima se planira izgradnja novog Vatrogasnog doma, a za koji je već ishođena lokacijska dozvola i izrađen glavni projekt za prve dvije faze izgradnje, koje uključuju prizemlje i kat središnje zgrade, garažu za popravak vozila i spremište, poligon za vježbanje te vatrogasni vježbovni toranj. Treća i završna faza izgradnje uključuje II. i III. kat središnje zgrade, a planira se realizirati naknadno. Sukladno projektu, razvijena bruto površina središnje zgrade vatrogasnog doma iznosi 1466 m2, garaže za popravak vozila i spremišta 294 m2, a vatrogasnog vježbovnog tornja 96 m2.

Ugovore o darovanju potpisali su ministar Goran Marić i gradonačelnik Velimir Piškulić, a potpisivanju je nazočio i ministar Oleg Butković. Ukupna procijenjena vrijednost darovanih zemljišta iznosi 6.010.000 kuna.

 

Skip to content