Novosti


Ministarstvo kulture odobrilo 351.500,00 kuna za potrebe kulture na području Grada Novog Vinodolskog

 


GRADU NOVI VINODOLSKI, USTANOVAMA I UDRUGAMA KULTURE MINISTARSTVO KULTURE ODOBRILO 351.500 KN ZA PROVOĐENJE JAVNIH PROGRAMA U KULTURI NA PODRUČJU GRADA NOVOG VINODOLSKOG ZA 2018. GODINU


Ministarstvo kulture objavilo je 15. srpnja 2017. godine Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturu Republike Hrvatske za 2018. godinu.

Grad Novi Vinodolski i Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog prijavili su projekt Adaptacije i opremanja Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog. Ideja ovog projekta je preuređenje rodne kuće braće Mažuranići u kulturni centar čime bi se omogućio smještaj kulturnih, socijalnih i sportskih udruga koje sudjeluju u društvenom životu grada, organiziraju kulturne manifestacije koje imaju za cilj iskazati i promicati kulturna i umjetnička dostignuća Novog Vinodolskog, te uspostavljanje i razvijanje međugradske i međunarodne suradnje, razmjene na polju kulture, umjetnosti i sporta a u sklopu turističke ponude grada. Adaptacija zgrade vršit će se po fazama. Zgrada se sastoji se od podruma, prizemlja I. i II. kata. Ukupna vrijednost radova s opremom je 807.976 kn. Ministarstvo kulture dodijelilo je 300.000 kn bespovratnih sredstava dok će razliku osigurati Centar za kulturu i Grad Novi Vinodolski.

Narodnom muzeju i galeriji Novi Vinodolski odobrena su sredstva u iznosu od 10.000 kn za Program izložbi u Gradskoj galeriji Turnac koja obuhvaća 6 izložbi (slike, skulpture, objekti i instalacije). Ukupna vrijednost projekta je 57.000 kn. Razlika će biti financirana od strane Narodnog muzeja i galerije i Grada Novog Vinodolskog.

Za nabavu knjižne i neknjižne građe, informatičke opreme i Malu glagoljsku akademiju Narodnoj čitaonici i knjižnici Novi Vinodolski odobreno je 41.000 kn. Ukupna vrijednost je 89.000,00 kn a razliku će sufinancirati Narodna čitaonica i knjižnica i Grad Novi Vinodolski.

KUD „Ilija Dorčić“ njeguje izvorne običaje, pjesme, kolo, plesove, sopnju sopila i novljansku narodnu nošnju. KUD djeluje više od 64 godine i sudjeluje na raznim događanjima i smotrama gdje je prikazana bogata baština grada Novog Vinodolskog. KUD je aplicirao prema Ministarstvu kulture program Nabava novljanske narodne nošnje čija je ukupna vrijednost 9.100 kn te su dodijeljena sredstva u iznosu od 4.500 kn.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content