Novosti


Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora – Frankopan

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN RH, br. 125/11, 41/15 i 112/18), raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Novom Vinodolskom, u prizemlju Doma kulture – Frankopan, na k.č.br. 575/2 k.o. Novi.

Površina poslovnog prostora iznosi 463,50 m², od toga zatvoreni dio 293,00 m², a otvoreni dio 170,50 m² .

Namjena poslovnog prostora: djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića.

Vrijeme trajanja zakupa: 5 godina počevši od dana zaključenja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, uz mogućnost ranijeg raskida ugovornog odnosa u slučaju realizacije prostorno-planske dokumentacije.

Pismene ponude predaju se zaključno s 14. srpnja 2021. godine (srijeda) do 12.00 sati

Uvjete i način podnošenja ponuda, odnosno sadržaj Natječaja možete preuzeti ovdje.

Skip to content