Novosti


NATJEČAJ za dodjelu stipendija darovitim učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2017./2018. godinu

Na temelju članka 3. Odluke o dodjeli stipendija darovitim učenicima i studentima („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 30/01 i 17/02) Grad Novi Vinodolski raspisuje

 N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija darovitim učenicima i redovnim studentima za školsku/akademsku 2017./2018. godinu

I.

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija darovitim učenicima i studentima i to:

 • 10 stipendija za učenike srednjih škola (7 srednja škola i 3 iz osnovne škole),
 • 10 stipendija za studente (7 studenti i 3 iz srednje škole).

Za učenike srednjih škola stipendije iznose 600,00 kn mjesečno, a za studente 800,00 kn mjesečno.

II.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija za darovite učenike i studente, s prebivalištem na području Grada Novi Vinodolski s prosjekom ocjena:

 • najmanje 4,50 u posljednja dva razreda osnovne škole za učenike koji upisuju prvu godinu srednje škole,
 • najmanje 4,00 iz prethodne godine srednje škole za učenike koji upisuju drugi, treći i četvrti razred srednje škole,
 • najmanje 4,00 iz posljednje dvije godine srednje škole za učenike koji upisuju prvu godinu studija,
 • najmanje 3,50 iz prethodne godine studija za studente,
 • najmanje 3,50 iz preddiplomskog sveučilišnog studija za studente koji upisuju diplomski studij.

III.

Zahtjevu iz točke II. prilaže se:

 • životopis sa kontakt podacima,
 • preslike svjedodžbi, odnosno  potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena iz prethodne godine studija, a ako se upisuje diplomski studij potrebna je potvrda fakulteta o prosjeku ocjena sa preddiplomskog sveučilišnog studija,
 • za studente potvrdu fakulteta o upisu godine studija kao redovan student,
 • za učenike potvrdu o upisu u školu
 • preslika osobne podnositelja zahtjeva i roditelja,
 • izjava da ne koristi stipendiju dodijeljenu od drugih pravnih osoba,
 • za učenike srednjih škola dokaz za  osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na državnom natjecanju, odnosno dokaz za osvajanje prvog, drugog ili trećeg mjesta na županijskom natjecanju,
 • za studente priložiti dokaznice da su nagrađivani za svoje radove (rektorova ili dekanova nagrada) 

IV.

Zahtjeve sa pratećom dokumentacijom iz točke III. učenici srednjih škola i studenti podnose najkasnije do 27.10.2017. godine, osobno ili poštom preporučeno na adresu, GRAD  NOVI  VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250  NOVI  VINODOLSKI, «NATJEČAJ  ZA  STIPENDIJE – NE  OTVARAJ».

O rezultatima natječaja i izboru korisnika stipendije podnositelji zahtjeva biti će obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke od strane gradonačelnika.

Sa korisnicima stipendije zaključit će se ugovori o stipendiranju u roku od deset (10) dana računajući od dana donošenja Odluke od strane gradonačelnika.

GRAD  NOVI  VINODOLSKI

 

Natječaj – stipendije (daroviti učenici i studenti)
Skip to content