Novosti


NATJEČAJ za izbor najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti

UPU PZ Kargač

Planom je predviđeno uređenje predjela Kargač uz županijsku cestu Novi – D. Zagon – Ledenice kao gospodarske zone namijenjene proizvodnoj djelatnosti, skladištima i servisima, uslužnim, trgovačkim i komunalnim sadržajima. Osim navedenih površina, planom su određene javne infrastrukturne površine, kao i zaštitne zelene površine. Oblik i veličina građevnih čestica nisu određene ovim planom, već su određene zone unutar kojih će se formirati građevne čestice sukladno odredbama plana.

Odluka o donošenju UPU PZ Kargač.

Skip to content