Novosti


Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica – ispravak

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.)  te Odluka Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-06/23-01/11, KLASA: 944-06/23-01/12 KLASA: 944-06/23-01/13, KLASA: 944-06/23-01/14 i KLASA: 944-01/23-01/15 i Odlukama o izmjenama Odluka Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-06/23-01/12, UR.BROJ: 2170-11-04/23-4 i KLASA: 944-06/23-01/14, UR.BROJ: 2170-11-04/23-4, raspisuje se Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica.

Predmet natječaja su:

  1. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, uža lokacija Posteni-Prilaz, k.č. br. 16333/3, put površine 10 čhv ili 36 m2 upisana u z.k. ul. 3997 k.o. Novi za proširenje okućnice, po početnoj cijeni za natječaj u iznosu od 2.163,40 eura, uz jamčevinu od 220,00 eura.
  2. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, uža lokacija Krasa-Bahalin, dio k.č. br. 1622 oranica sa trsjem u Krasi površine 19 čhv ili 68 m2 upisana u z.k. ul. 272 k.o. Novi u površini od 38 m2 što čini 54/96 idealnog suvlasničkog dijela iste, za formiranje gradilišta po početnoj cijeni za natječaj u iznosu od 2.079,00 eura uz jamčevinu od 208,00 eura.
  3. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, uža lokacija Posteni-Krminska koje se sastoji od:

3.1.  21/367 idealnog suvlasničkog dijela k.č. br. 1932/1, pašnjak površine 248 m2 upisana u z.k. ul. 6418 k.o. Novi  što iznosi  14 m2 zemljišta, za formiranje gradilišta, prema Prijedlogu parcelacije pod oznakom „k.č. br. 1932/3“ po početnoj cijeni za natječaj u iznosu od 840,53 eura, uz jamčevinu od 85,00 eura,

3.2.  302/338 idealnog suvlasničkog dijela k.č. br. 16334/10, pašnjak Posteni površine 73 m2, prema Prijedlogu parcelacije pod oznakom „k.č. br. 16334/11“ upisana u z.k. ul. 6417 k.o. Novi, što čini iznosi 65 m2 zemljišta, za formiranje gradilišta po početnoj cijeni za natječaj u iznosu od 3.902,50 eura, uz jamčevinu od 391,00 eura.

Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica možete preuzeti ovdje, a sve druge informacije mogu se dobiti u gradskom Upravnom odjelu za komunalni sustav i  prostorno planiranje, na tel. 051/554-360 (Stošić) i na broj 051/554-372 (Tomić), svakog radnog dana od 8,00-14, 00 sati.

 

Skip to content