Novosti


Natječaj za zakup javne površine za postavu drvenih kućica na Trgu Ivana Mažuranića

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju članka 10. Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19), Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 17/09, 19/11, 15/11, 29/11, 51/11, 21/12 i 8/15) i Plana rasporeda privremenih objekata i Zaključka, KLASA: 372-06/22-01/83, URBROJ: 2170-11-04-22-4 od 17.11.2022. godine, raspisuje

NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavu drvenih kućica u Novom Vinodolskom, na Trgu Ivana Mažuranića

za vrijeme održavanja manifestacije Advent u Novom

 

!! Pismene ponude predaju u pisarnicu Grada ili poštom na adresu: GRAD NOVI VINODOLSKI, 51 250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona br. 1, zaključno s 29.11.2022. godine (utorak) do 10.00 sati

!! Sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog, na tel. 051/554-363 svakim radnim danom od 12,00 do 13,30 sati.

!! Pristigle ponude otvarat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog dana  29.11.2022. godine (utorak), s početkom u 13.00 sati.

Skip to content