Novosti


OBJAVLJEN JAVNI POZIV Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela (KK.03.2.1.04.)

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva 
Država: Hrvatska 
Tema/sektor: Turizam 

 Datum otvaranja natječaja: 14.10.2015.

 Rok za prijavu: 31.12.2015.

 Iznosi sredstava €: 39.864.100

 Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća 

Opći cilj je produljenje turističke sezone i podizanje konkurentnosti MSP u turizmu i razvoja turističke destinacije kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela.

 Namjena je poticanje početnih ulaganja povezanih s izgradnjom i opremanjem novih ili rekonstrukcijom i opremanjem postojećih građevina koje će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel , uz obveznu izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja koji nisu propisani kao obvezni sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma a koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji.

Ulaganja u izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, vrste: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica, koji nisu propisani kao obvezni sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma, a koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji, bez ili sa ulaganjem u obnovu (održavanje) i opremanje predmetnih objekata, uz uvjet podizanja postojeće kategorije za najmanje jednu zvjezdicu.

 Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

 Prihvatljive aktivnosti su:

 1. ulaganja u materijalnu imovinu
Ulaganja se odnose na:
– izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina koje će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine HOTELI: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel (sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma), uz uvjet obvezne izgradnje i/ili realizacije dodatnih sadržaja koji nisu propisani kao obvezni sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma, a koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji,
– izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (vrste: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel), kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica, koji nisu propisani kao obvezni sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma, a koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji, sa ili bez ulaganja u obnovu (održavanje) i opremanje predmetnih smještajnih objekata, uz uvjet podizanja postojeće kategorije za najmanje jednu zvjezdicu (sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma);

 2. ulaganja u nematerijalnu imovinu;

 3. savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti, pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji je odobrena regionalna potpora i da nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika;

 4. sudjelovanje na sajmovima i predstavljanje novog turističkog proizvoda, ako je izravno povezano s projektom za koji je odobrena regionalna potpora;

 5. usavršavanja i provođenja specijaliziranih treninga, ako su izravno povezani s projektom za koji je odobrena regionalna potpora.

 

 Ukupni iznos bespovratnih sredstava je 304.000.000,00 HRK. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.000.000,00 HRK. Ukupna državna potpora ne može prijeći prag od 10.000.000,00 HRK.

 Rok za prijave na natječaj počinje teći od 16. studenog 2015. i traje do 31. prosinca 2016.

 

Link natječajne dokumentacije: http://www.eu-projekti.info/natjecaji/podrska-razvoju-msp-u-turizmu-povecanjem-kvalitete-i-dodatne-ponude-hotela-kk-03-2-1-04.

 

 

Skip to content