Novosti


Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13 i 78/15), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN RH 03/17) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/13 i 18 /14) gradonačelnik Grada Novi Vinodolski donosi dana 09.10.2017. godine

ODLUKU kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
Skip to content